Tidligere statsminister skal lede nordisk venture-nettverk

IT-synser og tidligere svensk statsminister Carl Bildt er nyvalgt leder til Nordic Venture Network. Han mener at rammebetingelsene for venture-virksomhet må bedres betraktelig.

IT-synser og tidligere svensk statsminister Carl Bildt er nyvalgt leder til Nordic Venture Network. Han mener at rammebetingelsene for venture-virksomhet må bedres betraktelig.

Carl Bildt er valgt som styreleder for Nordic Venture Network, et nettverk av venture- og såkornkapitalselskaper i Norden. Bildt har blant annet venture-erfaring som spesialrådgiver for svenske IT-Provider.

Målet til den nye organisasjonen er å sette fokus på viktigheten av å ha et venture-miljø, samt å bidra til at et godt miljø skapes.

I et e-post intervju med Bildt tar han til orde for bedre rammebetingelser for nystartede virksomheter i hele Norden.

- Vi behøver bedre rammebetingelser i alle de nordiske landene. Det behøves en økt forståelse for den svært viktige rollen for fremtidsfinansiering som risikokapital har. Vi (NVN- jour.anm.) skal bidra til at man innser dette bedre, mener Bildt som legger til at de nordiske landene må ha bedre rammevilkår enn andre land, om man vil ha en bedre utvikling av nyetableringer enn det andre land har.

I de nordiske landene, særlig Sverige og Norge, har det offentlige virkemiddelapparatet spilt en viktig rolle for nyetablerte selskap. Flere av de nyetableringer av størrelse som blir gjort i Norge har vært innom Statens Nærings og Distriktsutviklingsfond (SND). Men dette mener Bildt har hatt en begrenset effekt på utviklingen av nyskapning i IT-sektoren.

- I Sverige har vi en bred flora av ulike statlige satsinger. Men det har i grunnen betydd svært lite for IT- utviklingen. Det som er avgjørende er at man har et allment forretningsklima som er sunt. Der spiller skattesituasjonen en meget stor rolle. Det meste av risikokapitalen som arbeider i Sverige har av skattemessige årsaker blitt tvunget til å ha sin juridiske adresse i andre land. Det sier seg selv at dette ikke er en sunn situasjon, sier Bildt til digitoday.no.

Internett og ny teknologi har mistet mye av interessen fra kapitalmarkedet. Aksjekurser har rast og ventureselskap sliter med å hente inn penger til å finansiere nye selskap etter dotcom-døden. Men dette betyr ikke at venture-selskaper og risikokapital ikke lenger er nødvendige, og at teknologiutviklingen har stoppet opp, mener Bildt:

- Takten i den grunnleggende teknologiomveltningen holder snarere på å akselerere. Jeg tror det er sunt at vi kommer tilbake til et mer balansert finansielt klima. Vi ser nå i alle fall i Sverige hvordan de nye ideene til nye selskap begynner å komme tilbake, og hvor viktig det er at det finnes risiko-kapitalselskap som kan hjelpe dem, sier Bildt til digitoday.no.

Hvordan klarer venture-selskapene seg gjennom en slik tid, Bildt?

- Jeg tror det kommer strukturforandringer. En gang ble det etablert mange venture-selskap, men det var heller få av disse som gjorde forretninger på den måten at de hadde forutsetninger for å overleve. Men nettopp mot den bakgrunnen er Nordic Venture Network viktig som en "kvalitetsklubb" for de selskap som har en stabil base, svarer Bildt.

Til toppen