Tidligst i høst kan BaneTele selges

En konflikt mellom BaneTele og tidligere eier Jernbaneverket bremser salget av BaneTele.

En konflikt mellom BaneTele og tidligere eier Jernbaneverket bremser salget av BaneTele.

BaneTele og tidligere eier Jernbaneverket krangler om vilkårene i en tidligere avtale. I 1995 ble det avtalt at Jernbaneverket skulle få en leiepris for fibernettet basert på omsetningen i BaneTele. Denne avtalen har sikret Jernbaneverket store inntekter, og nå ønsker BaneTele å få en ny avtale før et mulig salg av selskapet.

Dersom avtalen består vil det gjøre BaneTele til et mye dårligere salgsobjekt, og det vil få betydning for prisen. Denne krangelen bremser nå salget av BaneTele. Selskapet kan ikke legges ut for salg før konflikten er løst.

- Det tidspunktet er vel så fort denne prosessen er avsluttet. Et salg til høsten er ikke urealistisk, sier BaneTele-sjef Matthias Peter til digi.no.

Nå blir det opp til departementene og regjeringen å få en avklaring på konflikten.

- Vi har vært i forhandlinger uten å bli enige. Nå har megleren foreslått en løsning, og han sender nå sin anbefaling til departementene, sier BaneTele-sjefen.

    Les også:

Krangelen dreier seg om leiepris for fibernettet. I 1995 inngikk daværende eier Jernbaneverket en avtale med Banetele om å betale en leiepris for fibernettet basert på omsetningen i Banetele. Da BaneTele i 2001 overtok fibernettet til konkursrammede Enitel steg omsetningen kraftig, og det tjener Jernbaneverket gode penger på i dag.

Regjeringen Bondevik vedtok for få år siden å samle statlig eierskap i Næringsdepartementet. Dermed var ikke Jernbaneverket eier av BaneTele lenger, men avtalen om leiepris besto. Nå ønsker BaneTele-sjef Matthias Peter å få en ny avtale.

- Det argumentet Banetele anfører er at det tidligere er etablert noen markedsprinsipper mellom Enitel og e-verkene for leie av fiberinfrastruktur. Vi er rede for å betale markedspris, mens Jernbaneverket ønsker en høyere leiepris basert på omsetning, sier Matthias Peter.

Til toppen