Tidsriktig Notes-oppgradering gir bedre kontakt

Versjon 6.5 av Notes/Domino tilbyr integrert lynmelder og bedre støtte for Linux for både klient og server.

Versjon 6.5 av Notes/Domino tilbyr integrert lynmelder og bedre støtte for Linux for både klient og server.

IBM kunngjør at versjon 6.5 av Notes/Domino vil være tilgjengelig fra 30. september.

Den viktigste endringen for brukere er at lynmelder og webkonferanse integreres i Notes/Domino, selv om "Lotus Instant Messaging and Web Conferencing", tidligere kjent som Sametime, fortsatt tilbys som atskilte produkter. For brukeren innebærer dette at man i samme klient som for e-post og avtalebok, også ser hvem blant kolleger og kontakter som er tilgjengelige i øyeblikket, og som man kan utveksle lynmeldinger med eller innkalle til webkonferanser. Sametime-søk etter for eksempel kompetanse er også implementert i den nye Notes-klienten. Ellers er det også ny funksjonalitet for å sile ut søppelpost.

Fra et systemsynspunkt er det viktigste nye økte støtte for Linux, både på serversiden der også Linux-kjørende stormaskiner kan betjene Domino, og på klientsiden der Domino Web Access er tilpasset nettleseren Mozilla.

Utviklere vil merke at det er blitt langt enklere å legge lynmelding og bevissthet om hvem som er oppkoplet inn i egne applikasjoner. Det er også bedre integrering mot WebSphere Studio i utviklerpakken Lotus Domino Toolkit.

På nettstedet Lotus.com er det både flere detaljer, blant annet en argumentasjon for at versjon 6.5 bidrar til reduserte kostnader, samt en demonstrasjon av den utvidede meldingshåndtereren.

Til toppen