Tieto har prøvd ut ansikts­gjenkjenning av elever

En videregående skole stiller seg positive. Etter å ha utforsket løsningen vil de ha mer, men det er også noen fallgruver.

Tieto har prøvd ut ansikts­gjenkjenning av elever
Smil til kamera. En liten plastfigur under blinker ved identifisering av eleven. Foto: Sara Hedman

Elever og lærere er positive til bruk av ansiktsgjenkjenning for registrering av fravær. Det hevder Tieto etter et pilotprosjekt ved en svensk videregående skole.