Tieto med rekordtall

Den finske systemintegratoren Tieto leverte meget sterke tall etter første kvartal 1998. Driftsmarginen er nå oppe i 13,1 prosent og driftsresultatet har økt med 57 prosent siden i fjor.

Resultatet etter skatt for årets tre første måneder ble 65 millioner finske mark, tilsvarende 89 millioner kroner. Til sammenligning leverte Merkantildata et resultat etter skatt på 51 millioner kroner.

Omsetningen på 676 millioner mark (920 millioner kroner) gir kun en vekst på 14 prosent fra i fjor.

Selskapet har foretatt flere mindre oppkjøp, og økt antall ansatte til 4.675 (en økning på knappe 7 prosent).

Tieto hadde ved utgangen av kvartalet en egenkapitalprosent på 61,5.

Hele 88 prosent av omsetningen i Tieto er fra det Finske markedet. Selskapet har tidligere uttalt til digi.no at de ønsker å vokse sterkt i Norge.

Tabell. Resultat etter første kvartal. Alle tall i millioner finske mark. (omregnes til NOK med 1,36)

1998 1997
Omsetning 676 595
Driftsresultat 88 56
Resultat f. skatt 91 60
Resultat e. skatt 65 37
Til toppen