Tieto opp i lønn

Den finske IT-gruppen Tieto, har kjøpt opp Huldt & Lillevik og Aas data og tar dermed kontrollen over to av de viktigste aktørene innenfor lønnsystemer i Norge.

Den finske IT-gruppen Tieto, har kjøpt opp Huldt & Lillevik og Aas data og tar dermed kontrollen over to av de viktigste aktørene innenfor lønnsystemer i Norge.

Tieto-gruppen er et finsk selskap som eier en rekke mindre norske IT-selskaper. Blant disse er GC Computer, som tidligere er omtalt i forbindelse med Rosing-nominasjonene. Axo System AS, som driver med økonomi, lønns og personalsystemer faller inn under gruppen, og det er i dette segmante selskapet nå ønsker å styrke sin posisjon.
bojsen_jorgen.jpg width=124 height=170 align=left vspace=7 hspace=7>- Vi gir to av de mest fremtredende selskapene innen lønnssystemer i Norge, H&L og Aas data, et felles moderselskap. Dette vil gi selskapene en enda bedre samarbeidsplattform enn tidligere, sier gruppens administrerende direktør i Norge, Jørgen Bojsen, til Digi:data. Bojsen forklarer at de to selskapene jobber med hver sin del av H&Ls lønnssysttemer. H&L tar seg av kjerneproduktet, mens Aaas Data utfører vedlikehold og service på systemene.

Tieto Norge har nå 124 ansatte og forventer en omsetning på 124 millioner i Norge i 1997.

Til toppen