Tieto sier ja til fusjon

Aksjeeierne i finske Tieto sa onsdag ja til fusjonen med svenske Enator. Det fusjonerte selskapet får en børsverdi på 26 milliarder kroner og blir med det Nordens nest største IT-selskap.

Aksjeeierne i finske Tieto sa onsdag ja til fusjonen med svenske Enator. Det fusjonerte selskapet får en børsverdi på 26 milliarder kroner og blir med det Nordens nest største IT-selskap.

Tieto og Enator har gjort det enkelt - det nye selskapet skal kort og greit hete Tietoenator, som blir det nest største IT-selskapet i Norden, bare så vidt slått av svenske WM-Data.

Til sammen får det nye selskapet 10.000 ansatte.

Det er Tieto som er det overtakende selskapet og Matti Lehti blir nye konsernsjef, men selskapet skal ha et hovedkvarter i hvert land. Oppgjøret skjer ved at Enator-eierne får betalt i Tieto-aksjer.

Enator og Tieto har utarbeidet et prospekt om fusjonen som du finner mer informasjon om her.

Til toppen