Tieto skal simulere oljeutslipp

Fått storavtale med viktige oljeselskap.

Tieto skal simulere oljeutslipp
Tietos norgessjef, Kolbjørn Haarr, har fått tildelt prestisjeprosjekt innen oljevernberedskap fra oljegigantene Statoil og Total.

Total og Statoil har inngått en avtale med IT-selskapet Tieto om å utvikle en ny programvareløsning for å simulere effektene av akutte oljeutslipp i havet. Løsningen vil bidra til en sikrere og mer pålitelig analyse av miljøkonsekvenser ved utslipp, og dermed øke kvaliteten på beredskapsarbeidet i forkant av operasjoner i sårbare strøk.

Tjenesten blir tilgjengeliggjort for alle selskaper og kan bli en viktig strategisk beredskapsressurs både i Norge og internasjonalt.

– Dette er en meget viktig kontrakt for Tieto. Vi er tungt etablert i olje- og gassektoren med våre produkter og tjenester og dette medfører en betraktelig økning av vår nåværende portefølje. Det økte fokuset på miljøvern innen olje- og gassektoren, delvis som følge av hendelsene i Mexicogulfen og den pågående saken om oljeboring i Nord-Norge, øker potensialet for at dette kan bli en av Tietos ledende tjenester innen olje og gass, sier administrerende direktør i Tieto Norway, Kolbjørn Haarr i en pressemelding.

Oljeselskapene Total og Statoil har utviklet en ny metode for å vurdere konsekvensene av oljeutslipp. Det er denne som skal danne grunnlaget for en global og web-basert metode for distribusjon og tilgang som Tieto skal utvikle.

– Målet er å utvikle et brukervennlig produkt som er tilgjengelig og relevant for selskaper verden over. Dette vil sørge for at brukerne får et fleksibelt verktøy for å gjennomføre analyser, sier Laurence Pinturier, Environmental Research Project Coordinator i Total E&P Norge.

Tieto ønsker å kommersialisere tjenesten slik at også andre selskap kan dra nytte av utviklingen og håper at programvaren kan bli en viktig strategisk ressurs i oljevernberedskapen både i Norge og internasjonalt.

    Les også: