TietoEnator får kontrakt i Midt-Norge

Fosen Trafikklag ASA, Torghatten Trafikkselskap ASA og Trønderbilene AS samt datterselskaper har 6. oktober 2004 tegnet en avtale på levering av ERP systemet InfoEasy, opplyser TietoEnator i en pressemelding.

Avtalen som er tegnet sikrer transportselskapene en stabil og robust samarbeidspartner for integrering og implementering av nye systemer. Løsningene som skal leveres er faktura, regnskap, økonomi, og et verkstedsystem. I tillegg er det 100 brukere som skal lisensieres ut gjennom en web-portal. Et eget system som skal håndtere skolekortordning, er også en del av kontrakten. Videre skal person- og trafikktransportselskapet implementere et system som heter Almex som håndterer vedlikehold og innteksføring av manuell billettering.

Fosen Trafikklag ASA (FTL), Torghatten Trafikkselskap ASA (TTS) og TrønderBilene as ( TB ) driver virksomhet innenfor transport sektoren – person- og godstransport – med buss, ferje og hurtigbåt.

Effektiv rapportering, enklere driftsrutiner, et veldrevet verkstedsyststem er bare noen få av de kostnadsstedene transportselskapet vil inntjene sin investering.

Det er også stilt vesentlige funksjonskrav til databehandlingen blant annet at det ikke skal stille spesielle krav til ERP-teknisk kompetanse i egen organisasjon. Dette viser at Tieto Enator møter opp på spesielle krav som særstiller dem ytterligere en gang, og viser at de innehar styrke til å møte en konkurransesituasjon i topp klasse.

InfoEasy en komplett økonomipakke for Windows. Det består av økonomi, lønn/personal, fakturering, timeregistrering, lagerstyring og dokumenthåndtering. I tillegg har tilbyr TietoEnator egne moduler spesielt beregnet for busselskaper, som skolebarnkjøring, Almex, vedlikeholdssystem og integrasjoner mot daglig trafikk, tankesystem, billetteringssystem ulike oljeselskaper.

Til toppen