TietoEnator med sterkt resultat

Merkantildatas nordiske konkurrent, TietoEnator, fikk et halvårsresultat de ikke trenger å grine over. Selskapet har til salt i grøten.

Merkantildatas nordiske konkurrent, TietoEnator, fikk et halvårsresultat de ikke trenger å grine over. Selskapet har til salt i grøten.

Det svensk/finske IT-selskapet TietoEnator fikk et halvårsresultat før skatt på 65,9 millioner euro, 527 millioner norske kroner. Samme periode i fjor fikk selskapet et resultat på 50,8 millioner euro, 406,4 millioner norske kroner.

Resultatet ble noe høyere enn markedet hadde forventet.

Selskapet omsatte for 560,9 millioner euro, 4,49 millioner norske kroner i første halvår. Dette er en liten nedgang fra samme periode i fjor da selskapet omsatte for 606,7 millioner euro, 4,85 millioner norske kroner.

Til toppen