TietoEnator starter ny IT-kjempe

Toppsjef Matti Lehti i TietoEnator skiller ut 1000 ansatte i et nytt selskap, og skaper dermed en ny stor aktør i Norden.

Toppsjef Matti Lehti i TietoEnator skiller ut 1000 ansatte i et nytt selskap, og skaper dermed en ny stor aktør i Norden.

Den nordiske IT-konsulentkjempen TieotoEnator skiller ut 1000 ansatte i et eget selskap. Nordic Capital går inn som medeier i det nye selskapet.

Svensk-finske TietoEnator konkurrerer om de store oppdragene i det nordiske IT-markedet, i konkurranse med selskaper som WM-data, CSC, EDB Business Partner, Ementor og andre.

Med det nye selskapet skaper TietoEnator en ny, stor aktør i Norden. Det nye selskapet vil få rundt 1000 ansatte, og det vil være representert i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Selskapet kommer til å å tilby konsulenttjenester rundt prosesser, programvare og støttetjenester innen personal-og økonomi.

Det er forretningsområdet Resource Management (personal- og økonomisystem) som skilles ut av TietoEnator. Dette er et ledd i Tietos strategi om å spisse virksomheten, og samtidig frigjøre kapital til videre internasjonal ekspansjon, opplyser selskapet.

- TietoEnators forretningsområde Resource Management har etablert en ledende posisjon i Norden som leverandør av personal- og økonomisystem. I Nordic Capital har vi funnet en sterk partner med stor erfaring i verdiskapende og industriell konsolidering, sier visekonsernsjef Åke Plyhm i TietoEnator.

    Les også:

Forretningsområdet Resource Management selges til et holdingselskap, hvor TietoEnator eier 51 prosent og Nordic Capital eier 49 prosent. Det gir Tieto kontroll i selskapet. Begge parter har mulighet til å investere ytterligere for å finansiere nye satsinger.

TietoEnator har til hensikt å beholde Resource Management som et datterselskap i sine regnskaper frem til 2006. Deretter er intensjonen at Nordic Capital skal ta over majoriteten av aksjene.

Lars Gahnstrøm, senior visepresident i TietoEnator, blir administrerende direktør i det nye selskapet.

- Vi ser frem til den nye eierstrukturen som er veldig positiv både for selskapet og de ansatte. Vi får en sterk finansiell base og mulighet for å spille en mer aktiv rolle i den omstruktureringen som skjer på det nordiske markedet. Vi er posisjonert på best mulig måte for den kommende outsourcingstrenden innen human resource, sier Gahnström i en melding.

Transaksjonen forventes å gi TietoEnator en realisasjonsgevinst på 60-65 millioner euro, og denne effekten vil komme i selskapets regnskap for tredje kvartal.

Det nye selskapet kommer i hovedsak til å bli finansiert av aksjeeierlån og banklån, hvorav 105 millioner euro (drøye 800 mill. kr) er eksterne.

TietoEnator er en av de største leverandørene av IT-tjenester i Norden. Selskapet har spesialisert seg på konsulenttjenester, utvikling, samt drift og forvaltning av sine kunders forretningssystemer. TietoEnator har 14 000 ansatte i mer enn 20 land.

Til toppen