TietoEnator vant IT-kontrakt med politiet

TietoEnator skal bidra til politiet og justissektorens nye tjenesteorienterte arkitektur.

TietoEnator skal bidra til politiet og justissektorens nye tjenesteorienterte arkitektur.

Konsulentselskapet TietoEnator trakk det lengste strået i rammeavtalen for anskaffelse av IT-systemer til Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) på vegne av justissektoren.

Steria Norge var blant utfordrerne, og er fra før en sterk leverandør til politiet. På spørsmål fra digi.no svarer kommunikasjonssjef Anders Lindgren i Steria bare at de lenge har jobbet med politiet og justissektoren.

TietoEnator skal levere dokumenthåndteringssystemet Documentum og søkemotoren Fast.

Avtalen er inngått for en periode på tre år med mulighet for forlengelse med ett år av gangen i inntil to år. Avtalen har en potensiell verdi på opptil 20 millioner kroner i avtaleperioden.

Avtalen er en del av justissektorens nye tjenesteorienterte IT-arkitektur. Målet med den nye IT-arkitekturen er å videreutvikle elektronisk samhandling innen sektoren, med annen offentlig myndighet og med andre samarbeidspartnere.

Alle nye løsninger i politiet skal benytte ny IT-arkitektur, og programvaren som anskaffes vil være sentral i PDMTs fremtidige utviklingsprosjekter.

Til toppen