TietoEnator vokser sterkt i Norge

Mens konsernet som helhet styrket lønnsomheten med 54 prosent, vokste TietoEnators norske omsetning med 46 prosent i første halvår.

Mens konsernet som helhet styrket lønnsomheten med 54 prosent, vokste TietoEnators norske omsetning med 46 prosent i første halvår.

TietoEnator har offentliggjort halvårstall som viser en 12 prosent omsetningsvekst til 562 millioner euro i første halvår i år, sammenliknet med første halvår i fjor. I Norge vokste omsetningen med 46 prosent til 353 millioner kroner i samme periode. Den norske avdelingen har 622 ansatte, mot 589 i samme periode i fjor. Det oppgis ikke lønnsomhetstall for de forskjellige land. Omsetningen i Finland vokste med 22 prosent, Tyskland 24 prosent og Danmark 17 prosent. Omsetningen i Sverige falt med 7 prosent. Konsernet teller 10.000 ansatte.

Fordelt på sektorer står det offentlige for 25 prosent av omsetningen, mens finans og telekom står for henholdsvis 23 prosent og 14 prosent. Begge disse vokste med 17 prosent, mens omsetningen til det offentlige bare økte med 4 prosent. Veksten i Norge er sterkest innen energi, telekom og logistikk.

Den organiske veksten var 13 prosent.

Konsernet tilbyr verdiøkende tjenester innen utvikling, systemintegrasjon og programvare.

Til toppen