Abonner
SIKKERHET

Tietoevry beklager GDPR-brudd

Programvarefeil i helsesystem ga uvedkommende tilgang til «svært sensitive» pasientopplysninger.

Innrømmer GDPR-brudd i helsesystem: Tietoevry beklager hendelsen og lover å skjerpe sine rutiner knyttet til versjonshåndtering.
Innrømmer GDPR-brudd i helsesystem: Tietoevry beklager hendelsen og lover å skjerpe sine rutiner knyttet til versjonshåndtering. Illustrasjonsfoto: Colourbox/montasje av Digi.no

Fakta om Gerica

Gerica er et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ-system) tilpasset pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten i kommunene.