Tikkende goodwillbombe i vente hos Icon Medialab

Icon Medialab vil i forbindelse med årsavslutningen gjennomgå selskapets balanse med lupe. Administrerende direktør indikerer at det kan bli snakk om å nedskrive goodwillposten med 400 millioner svenske kroner i fjerde kvartal 2000.

Det svenske internettkonsulentselskapet Icon Medialab AB diskuterer med sine revisorer mulighetene for å nedskrive så mye goodwill som mulig. Icon Medialab kan komme til å foreta goodwill-nedskrivninger på opptil 400 millioner svenske kroner i forbindelse ved årsavslutning.

Det skriver nyhetesbyrået DI Direkt onsdag.

- Vi ønsker å nedskrive goodwillposten i balansen så fort som mulig, og vi forsøker å overtale revisorene. Man kan for eksempel hevde at goodwill stammer fra oppkjøp som ble gjennomført da markedet befant seg i et helt annet klima enn dagens, sa Icon Medialabs administrerende direktør Ulf Dahlsten på en presskonferanse onsdag.

Selskapet hadde pr 30.september 2000 bokført en goodwill i balansen på 2,4 milliarder svenske kroner, mens egenkapitalen var på 2,9 milliarder.

Dahlsten opplyser at en eventuell nedskrivning av goodwill har ingen effekt på kontantstrømmen, men er en bokføringstransaksjon.

Icon Medialab opprettholder tidligere prognoser om at selskapet vil gå med driftsoverskudd i 2001.

Les mer om:
;