Til EU mot «spam» fra Facebook

Nordiske forbrukerombud sier reklame gjennom sosiale medier kan være søppelpost.

Til EU mot «spam» fra Facebook
Nordiske forbrukerombud henvender seg til EU for å få avklart om uønsket reklame gjennom vennersnyhetsstrøm på Facebook kan klassifiseres som uønsket søppelpost.

Oslo (NTB): De nordiske forbrukerombudene har sendt et felles brev til EU-kommisjonen for å få avklart om reklame på Facebook-brukeres nyhetsstrøm kan betegnes som uønsket søppelpost.

– På grunn av de sosiale medienes tekniske innretning er det tvil om slike uønskede reklamemeldinger er omfattet av definisjonen av elektronisk post, og det er dermed også tvil om dette omfattes av spamforbudet, konkluderer ombudene.

De har derfor sendt brev til EU-kommissær John Dalli, som er ansvarlig for helse- og forbrukerpolitikk, om at definisjonen av elektronisk post trolig ikke lenger henger med i svingene på den teknologiske utviklingen. Ombudene oppfordrer derfor EU-kommisjonen til å ta spørsmålet opp på europeisk nivå, slik at de europeiske myndighetene kan drøfte hvordan reglene skal tolkes.

Bakgrunnen for saken er at mange Facebook-brukere mottar kommersiell reklame som vises i newsfeedene, uten at brukerne på forhånd har bedt om det.

Brukerne mottar dette når for eksempel venner deler opplysninger fra en bedrift, eller «liker» en bestemt bedrift.

Etter EUs nåværende definisjon, og norsk lov, er det et krav at uanmodet elektronisk post sendes til brukeren via et offentlig kommunikasjonsnett og lagres i mottakernes terminalutstyr eller i nettet inntil det hentes av mottakeren. (©NTB)

Les mer om: