Tilbake til forhandlingsbordet

NetCom har krav på en samtrafikkavtale med Telenor, men kan ikke forlange at originering skal skilles ut i en egen isolert avtale. Namsretten mener at terminering og originering er to sider av samme sak. Retten skriver at NetCom har tapt saken fullstendig og må dekke Telenors sakskostnader.

NetCom har krav på en samtrafikkavtale med Telenor, men kan ikke forlange at originering skal skilles ut i en egen isolert avtale. Namsretten mener at terminering og originering er to sider av samme sak. Retten skriver at NetCom har tapt saken fullstendig og må dekke Telenors sakskostnader.

- Tilbake til forhandlingsbordet, konstaterer informasjonssjef i NetCom GSM, Gunnar Grythe overfor digi.no

Grythe sier at selskapet ønsket å ta i bruk sitt prefiks (1515), nå som telemarkedet åpnet for en slik mulighet, men etter kjennelsen i namsretten går ikke det.

I en pressemelding fra NetCom skriver selskapet at namsretten ikke ville pålegge Telenor å iverksette NetComs prefiks, men ber partene gjenoppta forhandlingene.

Namsretten har ikke tatt stilling til partenes forhandlingsstandpunkt og har heller ikke vurdert selskapenes prisforslag, men sier i kjennelsen at det ikke er så tidskritisk for NetCom at retten finner grunn til å pålegge Telenor å iverksette NetComs prefiks nå.

NetCom vil så snart en samtrafikkavtale er klar, tilby teletjenester via sitt prefiks.

- Vi er en komplett teleoperatør med alle tjenester, sier Grythe.

Hadde NetCom vunnet i namsretten ville den situasjonen oppstå at det børsnoterte NetCom ville få tilgang til teletjenester via Telenor for en lavere pris enn andre. Telenors problem kunne blitt at selskapet satte ned prisene for samtaler fra fasttelefoner til NetComs mobilnett, uten at NetCom behovde å sette ned prisene sine for samtaler andre veien.

Om NetCom fikk inngå en egen avtale om originering, hadde det betydd at med den eksisterende samtrafikkavtalen ville NetCom få en snittpris på 2,23 kroner fra Telenor når samtalen termineres hos en NetCom-abonnent, mens Telenor ville få 0,22 kroner. Telenor ønsket å reforhandle prisen 2,23 med et tilbud på 1,23 som ligger over det Telenor mener NetComs kostnader er på, som må ligge under 0,90 etter de tilbudene selskapet har lansert i markedet.

I kjennelsen bemerker namsretten at det ved årsskiftet har oppstått en annen virkelighet som den eksisterende samtrafikkavtalen mellom Telenor og NetCom ikke forholder seg til. Retten mener at origineringsdelen av en samtrafikkavtale synes å være så vesentlig for tilbudene i markedet "som for økonomien i operatørvirksomheten at det virker unaturlig å isolere denne tjenesten i en egen tilleggsavtale".

Namsretten sier også at Telenor etter gjeldende forskrifter har plikt til å inngå en avtale om samtrafikk, men at originering av samtaler skal være en del av avtalen.

Eksisterende samtrafikkavtale mellom Telenor og NetCom varer fram til 8. mars. Sakskostnadene for NetCom beløper seg til 64.262 kroner, mens de for Telenor er på 58.450 kroner.

BEGREPSFORKLARING:

For å muliggjøre samtrafikk i fastnettet må de forskjellige operatørene knytte sine nett og kunder sammen. Kundene skal kunne opprette forbindelse med hverandre uansett i hvilket nett de måtte være abonnent. Dette forutsetter både fysisk og logisk sammenkobling av nett, men også avtaler mellom de enkelte teleoperatørene.

En kunde hos Telenor skal altså kunne ringe en hvilken som helst kunde i et annet nett i Norge eller i utlandet. Når samtalen ender i et annet nett, kalles tjenesten terminering. I dette tilfellet får kunden regning for abonnement og samtale fra Telenor - en tjeneste som allerede eksisterer mellom Telenors fastnett og mobiloperatørene.

Videre skal en kunde hos Telenor også kunne velge en annen operatør for spesielle samtaler, eller for all sin teletrafikk - for eksempel ved å slå et spesielt prefiks på fire siffer foran det nummeret en ønsker kontakt med. Dette kalles originering og er nytt i forhold til den samtrafikk Telenor og mobiloperatørene har i dag. Kunden får da regning for samtalen fra den valgte operatøren, men betaler Telenor for abonnementet.

Telenors nett skal også kunne transportere samtaler mellom to andre operatører. Dette kalles transittering.

Til toppen