Tilbakekall datamaskinene

I hvilken annen bransje kan aktører fakturere en firesifret timepris for å rette på feil som aktørene selv er skyld i? I stedet for å belaste kundene med år 2000-problemene, burde bransjen kalle tilbake sin maskin- og programvare og fikse problemene for egen regning.

I hvilken annen bransje kan aktører fakturere en firesifret timepris for å rette på feil som aktørene selv er skyld i? I stedet for å belaste kundene med år 2000-problemene, burde bransjen kalle tilbake sin maskin- og programvare og fikse problemene for egen regning.

Så sent som i 1995, var det fortsatt mange av de renommerte dataaktørene som ikke tok år 2000-problematikken på alvor. Det betyr at disse aktørene - helt til midten av nittitallet - fortsatte å videreføre bransjens eget slurv fra seksti- og syttitallet da aktørene unnlot å representere tid/dato med et tilstrekkelig antall sifre (se bakgrunnsmateriale under temaet År 2000-problemer i høyre marg).

Det burde ikke være kundene - som allerede har betalt i dyre dommer for sine systemer - som må betale regningen. Databransjen burde ta eksempel fra bilbransjen. Hvis det oppdages en alvorlige sikkerhetsfeil på en gammel Volvo, sender ikke Volvo ut en mann som belaster kunden 1200 kroner timen for å fikse feilen. Nei, de er nødt til å sende varsel om feilen til alle kjøpere av bilen og kalle den tilbake for reparasjon for selskapets regning.

Dataaktørerene burde selv være ansvarlig for å "kalle" tilbake program- og maskinvare og fikse det for kunden - for egen regning.

Dagene er talte hvor dataaktører kan selge løsninger hvor de avskriver seg ansvaret for de feil og mangler som måtte oppstå. Man må kunne forvente at systemer - gamle som nye - takler problemer som år 2000-skiftet. Hvis de ikke gjør det, må aktørene selv fikse problemet - uten å belaste kunden.

De aktører som ikke forstår dette, vil risikere å bukke under i flommen av rettstvister i etterkant av millennium-skiftet. Jeg tror ikke rettsvesenet vil være like medgjørlige som datakundene hittil har vært.

Til toppen