Tilbakeviser påstander om feil

Telenor Nett avviser bestemt Netcoms påstander om at Telenor lager sine egne feil i nettet. Statsaksjeselskapet uttrykker samtidig overraskelse over at NetComs utspill kommer nå, bare to uker etter at NetCom uttrykte at "de var fornøyd med utviklingen".

Telenor Nett avviser bestemt Netcoms påstander om at Telenor lager sine egne feil i nettet. Statsaksjeselskapet uttrykker samtidig overraskelse over at NetComs utspill kommer nå, bare to uker etter at NetCom uttrykte at "de var fornøyd med utviklingen".

- Vi er overrasket over at dette utspillet fra NetCom kommer nå, fordi vi har att et tett samarbeid med NetCom siden i fjor høst, og senest på møte 8. april mellom Telenor Nett og NetCom gav de uttrykk for at de var fornøyd med utviklingen. På samme møte ble konkrete tiltak for videre framdrift avtalt. Forøvrig har feilprosenten det referes til, ligget betydelig under 20 prosent de siste to månedene, heter det i et skriftlig svar digi:tele har mottatt fra informasjonssjef Lise Gullberg i Telenor Nett.

- Påstanden om at Telenor Nett lager sine egne feil i nettet vil vi tilbakevise. Høyere feilrate innenfor normalarbeidstid er ikke noe spesielt, da det innenfor dette tidsrommet også foregår mye annet arbeid utenfor Telenors herredømme som kan forstyrre telekommunikasjonen, sier Gullberg, og legger til at "som underleverandør til NetCom, har Telenor Nett liten mulighet til å bedømme hvor stor andel av NetComs totale feilsituasjoner som kan settes i sammenheng med oss."

Telenor Nett ønsker ikke å kommentere saken nærmere men "finner det riktigst å ta en videre diskusjon om dette direkte med kunden, NetCom", heter det i svaret fra Telenor.

Til toppen