Tilbyr 10 GB gratis lagring på nett

Konkurransen om lagringstjenester på nett fører til stadig bedre tilbud til brukerne.

Konkurransen om lagringstjenester på nett fører til stadig bedre tilbud til brukerne.

Et amerikansk selskap, Streamload, tilbyr lagring på nett til private til svært gunstige vilkår. Et lokketilbud er faktisk helt gratis: opptil 10 GB lagringsplass, forutsatt at man ikke laster ned mer enn 100 filer eller 100 MB i løpet av en måned.

Betalingstjenestene tilbyr ubegrenset med lagringsplass. Avgiften, beregnet per år eller per måned, er avhengig av hvor mye det lastes ned per måned. En GB nedlastet per måned koster fem dollar per måned eller 45 dollar per år. Over det er det trinn på 10 GB nedlastet per måned, 25 GB og 60 GB, til henholdsvis 10, 20 og 40 dollar per måned. Ubrukte nedlastinger kan ikke overføres til neste måned. Det er ingen begrensninger på opplastinger. Det er ikke anledning for samme person å opprette flere gratiskonti.

Målgruppen er folk som vil ha et sikkert lager av bilder, musikk, video og dokumenter tilgjengelig over nett, kanskje spesielt med tanke på å lade MP3-spillere og dele bilder med andre. Tjenesten omfatter adgang til å vise bilder i redusert størrelse før nedlasting, og til å høre starten av en musikkfil eller se innledningen til en videofil. Brukere kan ordne filene sine i mapper, og skille ut innhold som skal kunne deles med andre.

En av årsakene til at man bare betaler for nedlastingen og ikke for selve lagringen, er at Streamload har utviklet teknologi for å gjenkjenne populær musikk og film, og ikke behøver å lagre hvert eksemplar atskilt.

Streamload krever at brukerne holder seg strengt til USAs lovgivning om opphavsrett. Kryptert materiale er forbudt, likeledes steganografi og komprimerte filer. Det er ikke lov å endre etternavn på filer for å for eksempel kamuflere en bildefil som en tekstfil. Materiale som ikke er egnet for mindreårige skal merkes spesielt, og barnepornografi og liknende er strengt forbudt. Brudd på disse reglene innebærer opphør av kundeforholdet. Brudd på abonnementets nedlastingstak fører i første omgang til en vennlig henstilling til å oppgradere.

Opp- og nedlastinger kan skje gjennom en egen klient, eller gjennom et webgrensesnitt. Om ønskelig kan materiale konverteres til andre formater under opplasting og nedlasting. En søketjeneste forenkler arbeidet med å finne fram til det man har lagret.

Konkurrenter til Streamload, for eksempel Xdrive, har priser av typen 10 dollar per måned for 5 GB lagring - foreløpig.

    Les også:

Til toppen