Tilbyr bachelor på sosiale medier

En ny bachelorgrad skal gjøre ferske studenter til eksperter på web 2.0.

Web 2.0 er avhengig av aktiv deltagelse fra brukerne for å kunne ekspandere. Her inngår alt fra blogger til wikier og sosiale nettverkstjenester som Facebook og Twitter. Grunntanken går ut på å ta i bruk kollektiv intelligens, i den forstand at vi som nettbrukere jobber sammen eller innenfor samme rammer framfor løsrevet på egen hånd.

IT-Universitetet i København har gjort en undersøkelse for å kartlegge bedriftenes behov på kompetanse innenfor området sosiale medier.

Mange svarer at de ønsker denne type kompetanse. Det gjelder spesielt i virksomheter som jobber med digitale medier som utvikling av web 2.0-løsninger, sosiale nettverkstjenester, webdesign, mobilkommunikasjon og brukervennlig teknologi.

IT-Universitetet starter nå en ny bachelorutdannelse i digitale medier og design med 80 nye studieplasser i august 2009.

Nå skal studentene lære å planlegge, designe og utvikle de digitale medieproduktene.

- Utdannelsen er tenkt inn i en gloabal kontekst i samarbeid med bachelorutdannelsen «Computational Media» fra Georgia Institute of Technolgy i Atlanta, USA. Georgia Tech er et av de edste og mest respekterte polytekniske universiteter i USA.

De to universitetene vil samarbeide om felles undervisningsforløp på tvers av kontinentene, podcasting av undervisning og utveksling av studenter, forteller lektor Lone Malmborg fra IT-Universitetet i København.

Hun har vært med på å bygge opp studietilbudet.

Bachelorutdannelsen i digitale medier og design gir studentene en teoretisk og praktisk bakgrunn for digitale medier og design: Interaksjonsdesign, konseptutvikling, analyse og konstruksjon av digitale medieprodukter.

    Les også:

Til toppen