Tilbyr bachelor på sosiale medier

En ny bachelorgrad skal gjøre ferske studenter til eksperter på web 2.0.

Tilbyr bachelor på sosiale medier

Web 2.0 er avhengig av aktiv deltagelse fra brukerne for å kunne ekspandere. Her inngår alt fra blogger til wikier og sosiale nettverkstjenester som Facebook og Twitter. Grunntanken går ut på å ta i bruk kollektiv intelligens, i den forstand at vi som nettbrukere jobber sammen eller innenfor samme rammer framfor løsrevet på egen hånd.

IT-Universitetet i København har gjort en undersøkelse for å kartlegge bedriftenes behov på kompetanse innenfor området sosiale medier.

Mange svarer at de ønsker denne type kompetanse. Det gjelder spesielt i virksomheter som jobber med digitale medier som utvikling av web 2.0-løsninger, sosiale nettverkstjenester, webdesign, mobilkommunikasjon og brukervennlig teknologi.

IT-Universitetet starter nå en ny bachelorutdannelse i digitale medier og design med 80 nye studieplasser i august 2009.

Nå skal studentene lære å planlegge, designe og utvikle de digitale medieproduktene.

- Utdannelsen er tenkt inn i en gloabal kontekst i samarbeid med bachelorutdannelsen «Computational Media» fra Georgia Institute of Technolgy i Atlanta, USA. Georgia Tech er et av de edste og mest respekterte polytekniske universiteter i USA.

De to universitetene vil samarbeide om felles undervisningsforløp på tvers av kontinentene, podcasting av undervisning og utveksling av studenter, forteller lektor Lone Malmborg fra IT-Universitetet i København.

Hun har vært med på å bygge opp studietilbudet.

Bachelorutdannelsen i digitale medier og design gir studentene en teoretisk og praktisk bakgrunn for digitale medier og design: Interaksjonsdesign, konseptutvikling, analyse og konstruksjon av digitale medieprodukter.

    Les også:

Les mer om: