Tilbyr bilnavigering som GSM-tjeneste

Tyske Tegaron Scout tilbyr bilnavigering som teletjeneste. Kjøreveiledning formidles over GSM i form av tale og bilder til en hånd-PC. Compaq vurderer å innføre det i Norge.

Tyske Tegaron Scout tilbyr bilnavigering som teletjeneste. Kjøreveiledning formidles over GSM i form av tale og bilder til en hånd-PC. Compaq vurderer å innføre det i Norge.

Det tyske selskapet Tegaron Telematics GmbH har utviklet bilnavigeringssystemet Tegaron Scout i samarbeid med DaimlerChrysler og Deutsche Telekom. Utstyret som kreves, foruten Scout-programvaren fra Tegaron, er en Compaq iPaq hånd-PC med et GPS-kort (GPS står for "geografisk posisjoneringssystem") og et GSM-kort eller annen kopling til en mobiltelefon.

Det kreves ingen kart i iPaq-en.

Bruken er besnærende enkel. Du starter programmet, og taster inn måladressen. Denne overføres til Tegaron sentralt, der ruten beregnes og legges opp ut fra den nyeste informasjonen om føre- og trafikkforhold. Oppstår uventede komplikasjoner, skal ruten omberegnes momentant. Under kjøring viser skjermen svært forenklede bilder, begrenset til piler som viser om du skal kjøre rett fram eller ta av i neste kryss, og en grafisk antydning om hvor lenge det er igjen til krysset. Samtidig mottar du kjøreinstrukser i syntetisk tale over iPaq-ens høyttaler.

GPS-kortet holder sentralen ajour med hvor bilen befinner seg til en hver tid. All overføring av informasjon går over GSM. Foruten tellerskritt, betaler du en fast avgift på to tyske mark for å geleides gjennom en by, også når det dreier seg om komplisert kjøring gjennom for eksempel Hamburg.

- I både installasjon og bruk er dette systemet langt billigere enn det vi har sett av faste installasjoner fra billeverandørers side, forteller Verner Hølleland, produktsjef for iPaq i Norge.

- Systemet svarer også til lovverkets krav om at et bilnavigeringssystem ikke skal vise kart under kjøring. Det er selvfølgelig ingenting i veien for å supplere Tegaron med en lokalt lagret kartdatabase.

Hølleland sier at Compaq Norge arbeider med mulige partnere for å etablere Tegaron-løsningen i Norge.

Til toppen