Tilbyr gratis semantisk verktøy for søk i e-post

IBM utvider «Omnifind»-serien med et gratis verktøy for intelligente søk i e-post.

Tilbyr gratis semantisk verktøy for søk i e-post

IBM utvider «Omnifind»-serien med et gratis verktøy for intelligente søk i e-post.

«Omnifind» er en serie søkeverktøy fra IBM. En gratis utgave har vært tilgjengelig for bedrifter siden desember 2006, og ble utvidet i april 2007. Rett før jul kunngjorde IBM enda en gratis nyhet, i form av et personlig verktøy for intelligente, semantiske søk i lokalt lagret e-post under Outlook eller Lotus Notes: IBM OmniFind Personal E-mail Search, forkortet IOPES.

I en pressemelding forklarer IBM at det dreier seg om å tilby noe mer enn bare søk etter oppgitte nøkkelord: Løsningen skal være i stand til å tolke sammenhenger, slik at treffene blir så relevante som mulig.

Et eksempel IBM viser til, er dersom du husker at telefonnummeret til en kontakt ble oppgitt i en e-post du mottok en eller annen gang. For å finne det, taster du «John phone». Vanlig søk etter nøkkelord vil da oppgi alle e-poster der de to søkeordene «John» og «phone» opptrer. Omnifind vil derimot skjønne at du ønsker å finne e-posten der Johns telefonnummer er oppgitt, og sørge for at trefflisten bare inneholder meldingene er «John» er semantisk assosiert med «phone».

Verktøyet er utviklet av IBM-forskere fordelt på California, Israel og India. Blant nyvinningene er en indeks over begreper og relasjoner som ofte opptrer i e-post i bedrifter. Oppslag går først til nøkkelordindeksen for den aktuelle e-postmengden, og kvernes så gjennom relasjonsindeksen for å finne de mest relevante treffene. Relasjonsindeksen gjør også bruk av bestemte regler som er lagt inn i løsningen.

Omnifind e-postverktøyet gjør bruk av et rammeverk i åpen kildekode, Unstructured Information Management Architecture, som IBM utviklet og skjenket til Apache Software Foundation.

    Les også:

Til toppen