Tilbyr gratis togprogram, kreves for millionbeløp

Åpen kildekode-prosjektet JMRI presses av en kommersiell konkurrent på grunn av et påstått patentbrudd.

Tilbyr gratis togprogram, kreves for millionbeløp

Åpen kildekode-prosjektet JMRI presses av en kommersiell konkurrent på grunn av et påstått patentbrudd.

JMRI er navnet på et åpen kildekodeprosjekt som utvikler Java-baserte verktøy for datakontroll av modelljernbaner. Verktøyene tilbys gratis til alle som måtte være interesserte og er blitt lastet ned mer enn 7000 ganger.

Prosjektet er muligens brysomt for kommersielle aktører som ønsker å tjene penger på den samme typen løsninger. Selskapet KAM Industries, som også henvender seg til modelljernbaneentusiaster, krever fra prosjektet en lisensavgift på 29 dollar per eksemplar som er blitt lastet ned fra prosjektet nettsted, til sammen mer enn 200.000 dollar, over 1,25 millioner kroner. Årsaken er at KAM mener JMRI-programvaren benytter en metode KAM har patent på.

Dette kravet ble presentert Bob Jacobsen, én av deltakerne i prosjektet, i mars 2005, på en meget høflig måte. Det foreslås hvordan Jacobsen kan endre programvaren for at patentet ikke lenger skal krenkes, men kreves av distribusjonen av programvaren må opphøre inntil en slik endring er blitt gjort.

Jacobsen bestrider i den påfølgende korrespondansen kravet, først fordi KAM ikke i detalj beskriver hvor det aktuelle patentet krenkes, så fordi han mener at det aktuelle punktet i patentet umulig kan være gyldig. Både fordi metoden som beskrives er blitt benyttet i flere tiår, fordi JMRI--programvaren har benyttet metoden allerede før patentsøknaden ble innlevert, men sist, og ikke minst, fordi utførelsen av den aktuelle metoden ikke gjøres i kode skrevet av noen av de som deltar i prosjektet, men at den er en del av Java RMI-programvaren som Sun har tilbudt i lang tid.

Den aktuelle delen av patentet som er blitt krenket, er gjengitt her, under punkt 1 (avsnitt 20). Dette er av andre blitt tolket som metoden det er å kjøre to eller flere programmer samtidig på samme datamaskin, samtidig som programmene sender kommandoer mellom seg ved hjelp av TCP/IP.

Vi skal ikke ta stilling til hvorvidt Jacobsen eller KAM har rett, men saken viser hvor vanskelig det kan være, ikke minst for hobbyutviklere, å utvikle og tilby programvare som garantert ikke krenker noen patenter.

Alt tyder på at saken vil ende opp i retten, med de kostnadene det innebærer for begge parter.

Til toppen