Tilbyr Hansa Financials på abonnementsbasis

En ny ASP-ordning omfatter alle 24 moduler i ERP/CRM-systemet Hansa Financials, samt en dedikert Dell-server for hver kunde. Bak står et nytt selskap, Hansa iServion ASP.

Hansa iServion ASP er heleid datter av Hansa Business Solutions. Det ble opprettet i sommer, og skal ta seg av en ny utleieordning i Norden for det omfattende økonomisystemet Hansa Financials.

Eierselskapet har som mål å etablere ASP-selskaper på alle hovedmarkedene. Dagens kundebase teller 44.000 bedrifter fordelt på 39 land. Målet for hver av de nye ASP-virksomhetene er å få minst 200 kunder hver. Det nordiske selskapet har vært i drift en måneds tid, og har signert 10 driftsavtaler i denne perioden, fordelt på Sverige, Finland og Norge.

Målgruppen er først og fremst selskaper som vil fokusere på sin kjernevirksomhet og ikke belaste egne ressurser med IT- og økonomisystem. Hans Chr. Grønsleth i det norske Hansa-selskapet mener ASP-avtaler passer godt for kunder med høy veksttakt, geografisk spredte virksomheter og selskaper som trenger fleksible arbeidsordninger.

Løsningen som tilbys på utleiebasis eller ASP, omfatter også e-handelsløsningen Hansa WebShop og portalløsningen Corporate Portal.

Hansa-kunder skal ikke dele server med andre, mener selskapet. Følgelig tilknyttes hver kunde en egen Dell-server som kan leases dersom man ikke ønsker å kjøpe den. Kunder kan også velge å drifte sin egen server i eget hus.

Økonomisystemet Hansa Financials er fra grunnen av konstruert med tanke på bruk i et IP-basert nettverk. Grunnfunksjonene kjører på web-grensesnitt, de mer avanserte fordrer egen klient. I alle tilfeller skal responstidene være tilfredsstillende, enten Internett-tilknytningen går over analog telefonlinje eller fast høyhastighetslinje. Sikkerheten er i varetatt i selve programarkitekturen. På klientsiden kan det nyttes Windows- eller Macintosh-maskiner.

Hansas ASP-avtaler innebærer faste månedlige utgifter for både programvare og server. Store kunder betaler mer enn små kunder.

Til toppen