Tilbyr mastergrad i dataspill

Høgskolen i Narvik (HiN) utvider tilbudet på utdanning av dataspill.

Høgskolen i Narvik (HiN) utvider tilbudet på utdanning av dataspill.

I samarbeid med norsk industri tilpasser Høgskolen i Narvik (HiN) sin eksisterende datautdanning i grafikk, simulering og visualisering for å møte et økende behov i markedet for eksperter på utvikling av dataspill, skriver høgskolen i en pressemelding.

Studenter som er interessert i spill og animasjonsfilm og er kreativ, kan fra høsten 2005 starte på enten

- et 3 årig Bachelor ingeniørstudie i datateknikk

- et 5 årig Masterstudie i data/IT

- en 2 årig påbygning til master basert på en eksisterende bachelor ingeniør (datateknikk)

alle tilbudene med spesiell fordypning i spilldesign / spillprogrammering.

Tilbudet er opprettet med basis i den kompetansen som allerede innehas av masterutdanningen ved HiN innenfor områder som er sterkt besklektet med moderne spillutvikling som grunnleggende grafikk, visualisering, simulering, geometrisk modellering og virtual reality.

Tilbudene er åpent for søking fra høsten 2005.

Til toppen