Tilbyr mer beslutningsstøtte som tjeneste

SAS Institute har lansert fem nye online-tjenester for bedrifter, blant annet mot hvitvasking.

SAS Institute har lansert fem nye online-tjenester for bedrifter, blant annet mot hvitvasking.

SAS Institutes satsning på programvare som tjeneste – SAS Solutions OnDemand – startet for fem år siden. Divisjonen omsetter nå for mer enn 120 millioner kroner hvert år, skriver selskapet i en pressemelding. Solutions OnDemand-satsingen skal tilby den samme funksjonaliteten som de vanlige SAS-løsningene, men levere den over web slik at man slipper å installere applikasjonene lokalt.

Den første løsningen i serien var Web Analytics som lar virksomheter bruke webdata til å forbedre sin kundeservice og få mer ut av markedsføringen på nett.

I dag lanserer SAS fem nye tjenester innen beslutningsstøtte – «business intelligence» – for bedrifter:

  • Business Intelligence – hjelper virksomheter med å hente kunnskap ut fra kundedata, finansielle data og operasjonelle data, m.m.

  • Supplier Relationship Management – hjelper virksomheter med å analysere og optimalisere utgifter til råvarer og andre innkjøp

  • Marketing Automation – hjelper virksomheter med å forbedre responsrater og omsetning fra markedsføring gjennom persontilpasset kundekommunikasjon

  • Veridiem MRM – hjelper selskaper med å beregne Return-on-Investment (RoI) fra markedsføringsaktiviteter som reklame, kampanjer, incentiver, Direct Mail (DM), events og internett.

  • Anti-Money Laundering – hjelper finansinstitusjoner oppfylle krav fra myndighetene og redusere risikoen for hvitvasking av penger

SAS garanterer for disse systemenes tilgjengelighet, og mener kundene kan stole på deres anvendelighet, fra design og utvikling, til infrastrukturen den kjører på, til daglig drift og tilgjengelighet.

Systrust, en evalueringstjeneste utviklet av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) i samarbeid med Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), har levert en vurdering der det heter at SAS oppfyller bransjens «best practices» for nettverks- og datasikkerhet.

Til toppen