Tilbyr nettløsning for anonym varsling

Anonymitet kan oppfylle Regjeringen og NHOs ønske om flere varslere. Kantega er på banen.

Tilbyr nettløsning for anonym varsling

Anonymitet kan oppfylle Regjeringen og NHOs ønske om flere varslere. Kantega er på banen.

Oslo (NW): Varslere i arbeidslivet kan nå slå alarm uten frykt for å få karrieren ødelagt. Det norske datasikkerhetsfirmaet Kantega har laget verdens første nettløsning for anonyme varslere.

Arbeidstakere har lovfestet rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men mange er redd for følgene hvis de kommer med åpen kritikk. Postkassen utenfor personaldirektørens kontor er ikke alltid den beste løsningen.

– Systemet vårt sikrer at ingen kan finne ut hvem som har sendt varselet. Den enkelte skal være trygg på at varslingen ikke kan spores og føre til mobbing og andre straffereaksjoner, sier David Baum i Kantega til Newswire.

Nettbasert
Løsningen er laget slik at det ikke finnes noen direkte kopling mellom den som varsler og den som tar imot meldingen. Meldingene blir sendt via en server utenfor bedriften og overføres deretter til den som skal behandle saken i bedriften.

– Varsleren kan få tilbakemelding fra saksbehandler i egen organisasjon uten at saksbehandleren vet hvem avsenderen er. Poenget er å sikre varslere full anonymitet, sier Baum.

Kantegas løsning går ut på at den som vil varsle om ulovlige eller kritikkverdige forhold, logger seg inn fra bedriftens eget intranett.

– Påloggingen er svært enkel og like sikker som i nettbanken. Terskelen for å varsle må være så lav som mulig. Da er sjansen større for at problemer blir løst før de rekker å vokse seg store og uhåndterlige, sier David Baum.

Systemet skal prøves ut av en statlig etat og en norsk kommune før det lanseres neste år.

Åpenhet best
Jan Borgen i antikorrupsjonsbyrået Transparency International Norge mener at det beste er at varslere står fram i full åpenhet og ikke opptrer anonymt.

– Åpenhet gjør det lettere å vurdere opplysningene som legges fram. Åpenhet kan også gi en raskere avklaring av kritikkverdige forhold, sier han til Newswire.

Samtidig forstår han behovet for anonymitet.

– Det kan være tøft å stå fram med kritikk, og det kan få konsekvenser for den enkelte. Lederne må vise i praksis at det er mulig for ansatte å si fra uten at det får negative følger for varslerne. Derfor er det ikke et spørsmål om enten eller, men om løsninger som kan utfylle hverandre, sier Jan Borgen i Transparency International Norge.

(Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Kantega.)

    Les også:

OBS! I den første utgaven av denne artikkelen, skrev Newswire at man skulle bruke BankID for å logge seg på tjenesten. Dette medfører ikke riktighet. Teksten ovenfor er rettet i samsvar med Newswires korrigerte versjon.

Til toppen