Tilbyr norsk ledelse for IT-arbeidere i Asia

Et nytt selskap tilbyr norsk prosjektledelse for pakistanske og indiske utviklingstimer.

Et nytt selskap tilbyr norsk prosjektledelse for pakistanske og indiske utviklingstimer.

Å kjøpe IT-arbeidskraft i India og Pakistan har virkelig tatt av i USA og Storbritannia. Våre naboer i Sverige er også i gang, men i Norge er det foreløpig ganske begrenset. EDB gjør det, Telenor er i gang, og Accenture satser hardt i India og Baltikum.

Cap Gemini er også i startfasen, og nylig meldte IBM i Norge at det vil begynne å by på norske prosjekter med arbeidskraft fra moderselskapets 30 000 ansatte i India. Å flytte IT-jobber til andre land kalles ofte for «offshoring», et begrep som foreløpig bare forbindes med olje og skatteparadiser i Norge.

Det er med andre ord begrenset blant de store, og enda mindre blant små IT-selskaper. Men det er nettopp de små og mellomstore bedriftene som er målet for det nystartede selskapet IT Deal.

– Prisforskjellen på tjenester her i Norge og i India og Pakistan er enorm. Utvikling i Norge koster 800 kroner timen og oppover. Vi kan tilby utvikling for 398 kroner timen, sier Amer Mahdi, daglig leder i IT Deal AS

Selskapet er ikke så stort, ennå: To gründere og én ansatt. Planen er å kunne gjennomføre prosjekter med 70 prosent indisk eller pakistansk arbeidskraft, og 30 prosent norsk.

IT Deal har selv tenkt å ta på seg prosjektlederansvaret, og spesialisere seg på webapplikasjoner og bemanning – å skaffe folk til prosjekter.

– Det er en del skepsis mot offshoring i Norge og derfor vil vi tilby prosjektledelse. Det er enklere å bruke oss når vi tilbyr kvalitetssikring og en kontakt i Norge, sier han.

Selv har Mahdi bodd i Norge hele livet, men har familie i Pakistan. Det har vært en fordel.

– Å ha familie i Pakistan har gjort det enklere å etablere seg der. Vi har samarbeidsavtaler med åtte selskaper i Pakistan og elleve i India, sier han.

Arbeidet med å få prosjekter startet etter nyttår, og de er i samtaler med flere, sier han. Foreløpig har de ingen investorer inne i selskapet. Kostnadene beløper seg hovedsakelig til en masse gratisarbeid.

– Vi har jobbet i 1,5 år for å få kontakter og kontrakter på plass, forteller Mahdi, som selv har drevet to reklameselskaper innen nettannonsering.

Foreløpig har reisekostnadene vært små, for om to uker går første reise til Pakistan for å møte alle partnerne ansikt til ansikt.

– Vi kommuniserer over e-post, telefon og noe lynmeldinger, forteller Mahdi.

Selskapet er i også gang med å rekruttere flere folk. Hvis alt går etter planen skal de snart ansette egne folk i Pakistan og India, men da må de først ha et par prosjekter av litt størrelse på plass.

– For å bli store må vi starte i det små, sier Mahdi.

    Les også:

Til toppen