Tilbyr ny type forsikring til IT-bedrifter

IKT-Norge har forhandlet fram en egen type risikoforsikring for sine medlemsbedrifter.

Tilbyr ny type forsikring til IT-bedrifter

IKT-Norge har forhandlet fram en egen type risikoforsikring for sine medlemsbedrifter.

IKT-Norge har nylig utviklet en helt ny og eksklusiv forsikring for å minimere den risiko som IT-aktører er eksponert for, heter det i en pressemelding. Forsikringen skal gi både leverandør og kunde trygghet om noe skulle gå galt.

Bransjeforeningen har gjennomført en undersøkelse som viser at svært mange IT-bedrifter eksponerer seg for en svært stor risiko. Åtte av ti har ingen relevant ansvarsdekning. Man er forsikret mot brann, tyveri og andre ytre trusler, men svært få har tatt høyde for at de selv kan komme i en posisjon som utløser betydelig erstatningsansvar.

I land Norge liker å sammenlikne seg med er det vanlig for IT-bedrifter å ha egen ansvarsforsikring. IKT-Norge mener en av årsakene til at norske IT-bedrifter ikke har slik forsikring er at forsikringsbransjens tilbud på dette område har vært både for dårlige og for kostbare.

– Vi gjorde en kartlegging for å se på de ansvarsdekningene som var tilgjengelig i det norske markedet og fant ut at de var meget mangelfulle. I flere år har vi ønsket at forsikringsbransjen skulle forbedre sitt tilbud på dette området til IKT-bedriftene, men det har vært umulig å få til, skriver IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff i pressemeldingen.

IKT-Norge samarbeidet derfor med JLT Norway om å utarbeide krav til en forsikringsordning, og la den ut på anbud. TrygVesta vant anbudet. IKT-Norge sier seg meget godt fornøyd med det samarbeidet de har fått til.

Forsikringen dekker bedriftsansvar, produktansvar og formuesansvar samt rettshjelpforsikring.

– Vi tror også at vår forsikring vil kunne sikre business ved at kundene også vil føle trygghet når de vet at bedriften som de velger, har en relevant forsikringsdekning om noe skulle gå galt, skriver Hoff.

Hoff tror ikke at forsikringsordningen vil gjøre IT-bedrifter mer slepphendte enn de er i dag.

– Vi tror at forsikringen vil bidra til mer fokus på kvaliteten av leveransene, fordi den tydeliggjør at man eksponerer seg for et ansvar. Vi tror også at IKT-forsikringen vil kunne demme opp for urimelige avtalevilkår slik vi har sett tendenser til den senere tid. Avtalene har til nå vært eneste sikkerhet kunden har hatt, men det hjelper lite med tøffe avtaler om leverandøren ikke kan gjøre opp for seg.

IKT-Norge sier de opplever stor interesse for forsikringen bare noen uker etter at den er lansert.

Til toppen