Tilbyr nyutdannede tilleggskurs i SOA

TietoEnator tilbyr nyutdannede studenter et to måneders kurs i tjenesteorientert arkitektur.

TietoEnator har startet et opplæringsprogram for å utvide tilgangen til kompetanse innen tjenesteorientert arkitektur (SOA eller «service oriented architecture») på det norske markedet, går det fram av en pressemelding.

I første omgang læres 25 nyutdannede studenter fra blant annet NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) opp i tjenesteorientert arkitektur og SOA-suiten i Oracle Fusion Middleware. Opplæringsprogrammet vil gjentas framover.

– SOA representerer et arkitekturmessig veiskille, noe norske bedrifter i økende grad ser. Det er ikke nok kompetanse i markedet, teknologien er fortsatt ny og kompetansen som leveres av universitetene er foreløpig ikke tilstrekkelig, sier sjefskonsulent Morten Brurberg i TietoEnator Norge.

Opplæringsprogrammet vil strekke seg over nesten to måneder, og gi de nyansatte både teoretisk og praktisk bakgrunn.

TietoEnator sier de har valgt Oracles SOA-plattform fordi den er basert på åpne standarder, blant annet BPEL (Business Process Execution Language), og fordi den har markedsledende verktøy i porteføljen.

    Les også:

Til toppen