Tilbyr raske datavarehus i nettskyen

Det er spennende muligheter i den nye utgaven av «BI OnDemand» fra Business Objects.

Tilbyr raske datavarehus i nettskyen

Det er spennende muligheter i den nye utgaven av «BI OnDemand» fra Business Objects.

SAPs datterselskap Business Objects har fornyet sitt produkt «BI OnDemand» («business intelligence», altså beslutningsstøtte) med to perspektivrike egenskaper som viser at «nettskyen» – «cloud computing» – er på vei til å bli en del av den praktiske virkeligheten.

BI OnDemand beskrives som en allsidig web-basert pakke for beslutningsstøtte, som også omfatter et datavarehus.

Den ene store nyheten er evnen til raskt å gjøre data fra både nettskyen og interne applikasjoner tilgjengelig for samtidig analyse.

Den andre er en «akselerator» for den web-baserte CRM-løsningen til Salesforce.com: Den skal gjøre det mulig å bygge et datavarehus – i nettskyen – for data fra Salesforces CRM og legge det til rette for bruk i løpet av dager, framfor uker slik tilfellet har vært hittil.

Business Objects peker på at det i dag er naturlig, spesielt for store bedrifter, å velge løsninger der man fordeler IT-basert oppgaver på interne applikasjoner og tjenester levert eksternt, over nettet. Skal verktøyet for beslutningsstøtte kunne levere en helhetlig innsikt i bedriftens virksomhet og muligheter, må det kunne hente data fra alle kilder, både de interne applikasjonene og de eksterne tjenestene.

De to nyhetene i BI OnDemand er et skritt i denne retningen: Det skal nå bare ta dager å bygge et datavarehus i nettskyen – selv om det foreløpig er begrenset til Salesforce-data – og det skal være mulig å utføre analyser som kombinerer data fra datavarehuset i nettskyen med data hentet fra interne datavarehus.

Det gjenstår selvfølgelig å se hvordan dette blir i praksis. Men visjonen er interessant. Undersøkelser gjort av analyseselskapet Gartner avdekker en trend der bedrifter stadig utvikler nye datavarehus for å dekke nye behov, og at de etter hvert mister oversikten. Ingen ønsker å drepe gamle datavarehus av frykt for å miste noe verdifullt, samtidig som bruken av datavarehusene blir stadig mer risikofylt fordi ingen kan garantere datakvaliteten.

Perspektivene som de nye egenskapene i BI OnDemand åpner, er at man ved å organisere også interne tjenester etter nettsky-prinsippet vil kunne oppnå en tilstand der det blir langt enklere å konstruere nye datavarehus, og kombinere data fra flere datavarehus. Det vil dermed bli enklere å kvitte seg med de gamle, og redusere faren for at rapporter og dashbord formidler villedende i stedet for innsiktsfull informasjon.

    Les også:

Til toppen