Tilbyr snarveien til å bli en IT-utvikler

IT-Universitetet i København lokker med en kort utvikler-utdanning, som kan gi drømmejobben.

Selv om et strammere arbeidsmarked har gitt større muligheter for nyutdannede IT-folk, er det fortsatt denne gruppen som sliter med å få innpass i bedriftene. IT-bedrifter vil fortsatt helst ha kandidater som har fra tre til fem års arbeidserfaring.

Nå åpner IT-Universitetet i København dørene opp for et treårig bachelor-studie i programvareutvikling som kombinerer konstruksjon med kommunikasjon og forståelse for forretningsliv og organisasjoner.

Utdannelsen skal være tilpasset nettopp den forretningsforståelse som IT-bedriftene etterspør.

- Utdannelsen er utviklet på initiativ fra IT-bransjen utfra et sterkt behov for programvareutviklere mer tilpasset næringslivet, sier professor Peter Sestoft.

En moderne programvareutvikler skal kunne samarbeide med andre utviklere, kommunisere med brukere, leverandører og kunder, og ha en god forståelse for de forretningsmessige muligheter IT kan gi. Det krever sterke analytiske evner, en solid teoretisk ballast og praktisk erfaring med programvareutvikling i team. Det er denne kompetansen det tre-årige studiet skal fremme.

Det er tilrettelagt for 40 studieplasser fra august 2007. De nye studentene forespeiler å kunne få rikelige muligheter til å påvirke undervisningen og utdanningens fysiske og praktiske rammer.

Les mer om: