Tilbyr standardbaserte WAP-applikasjoner

BEA Systems legger om profilen fra mellomvareleverandør til e-handelshus. Et utslag av en avtale med Nokia om å tilby standardbaserte WAP-applikasjoner til e-handel.

BEA Systems legger om profilen fra mellomvareleverandør til e-handelshus. Et utslag av en avtale med Nokia om å tilby standardbaserte WAP-applikasjoner til e-handel.

Fra et produktsynspunkt dreier det seg om å integrere BEA WebLogic Server og Nokia WAP Server, med tanke på å gjøre det "enkelt, raskt og sikkert" for kunder å implementere trådløs e-handel.

Applikasjonene det dreier seg om, skal gjelde aksjehandel, banktjenester, varebestilling, ordrebekreftelser og liknende.

BEAs WebLogic Server er et Java-basert verktøy (Java 2 Enterprise Edition med Enterprise JavaBeans komponenter) for å bygge e-handelsløsninger. De mange ferdige komponentene gir viktige tidsbesparelser i utviklingen av WAP-applikasjoner, heter det. Denne tidsbesparelsen øker ytterligere ved integrering med Nokias WAP Server. Kunder kan henvende seg til enten Nokias eller BEAs salgskanaler for begge produkter.

BEA har de siste månedene profilert seg som "selskapet for e-handelstransaksjoner" - "the e-commerce transactions company". BEA-løsninger finnes i en rekke avanserte løsninger hos storbrukere som Amazon.com, Federal Express og E*Trade. I Norge er blant andre Telenor, NetCom, Hydro og SAS kunder.

I den nye profilen - en omlegging fra å være leverandør av komponentbasert mellomvare - ligger en bevisst politikk for oppkjøp. Før nyttår kjøpte BEA Java-verktøyet VisualCafé fra Symantec og overførte det til et nytt selskap kalt BEA/Warburg, Pincus. Selskapet vil bygge på folk fra Symantecs avdeling for Internett-verktøy. Tidligere Java-sjef i Sun, Alan Baratz, vil få en sentral stilling. Fokuset for dette selskapet vil være Java- og komponentbaserte applikasjoner for e-handel.

Krumtappen i avtalen med Nokia - WebLogic Server, kommer fra oppkjøpet av WebLogic Inc i fjor. I november 1999 kjøpte BEA en utvikler Enterprise JavaBeans fra Boston, The Theory Center.

BEA Systems spiller en viktig rolle i dagens IT-bransje:


Komponent-revolusjon i programvaremarkedet
BEA smører når banker fusjonerer

Til toppen