BEDRIFTSTEKNOLOGI

Tilbyr verktøy for virtuelle datasentraler

Nye VMware vCloud Director lover IT-leverandører helt nye muligheter.

31. aug. 2010 - 17:16

VMware har samlet 16 000 deltakere til sitt store kunde- og partnerarrangement VMworld som varer ut torsdag denne uken. En europeisk variant skjer i Bella Center i København i midten av oktober.

Mengden nyheter som VMware legger fram er nær sagt overveldende. Selskapet har oppgradert sin strategi, og lansert seks nye produkter som uttrykker de første trinnene mot målet i denne strategien.

To hovedtemaer går igjen i beskrivelsene av visjon og strategi: «hybride nettskyer» og «IT som tjeneste».

En hybrid nettsky er en som kombinerer tjenester fra private, altså lukkede nettskyer, og offentlige nettskyer, og som følgelig er avhengig av at ulike nettskyplattformer kan spille på lag. VMware ser ut til å ha tatt inn over seg at ingen vil binde seg til en leverandørspesifikk nettsky.

Denne plansjen illustrerer prinsippene for denne visjonen:

«IT som tjeneste» defineres som en ny måte å betrakte teknologiens rolle i bedriften på, nærmest fra et nødvendig onde som det må brukes minst mulig penger på, til det VMware formulerer som en «mer forretningsorientert tilnærming», med vekt på effektiv drift, konkurransedyktighet og rask respons. I henhold til denne betraktningsmåten skal IT-avdelinger ikke lenger bare nøye seg med å produsere IT-tjenester, de skal framfor alt sørge for å optimalisere produksjonen og bruken av IT-tjenestene i samsvar med forretningsmessige mål og behov. Ifølge VMware innebærer dette å endre rollen til IT, fra kostnadssenter til senter med strategisk verdi.

Referansekunder som har gjennomført pilotprosjekter med VMwares nye produkter sier den nye tilnærmingen lar dem fokusere på det kunder og brukere trenger, framfor det rent teknologiske.

I likhet med de fleste gjennomtenkte strategier for nettskyen, legger også VMware vekt på at tjenester skal gjøres tilgjengelig etter en modell basert på selvbetjening. Den som trenger en ressurs skal ha tilgang til en kilde hvor man kan forsyne seg. I prinsippet skal det ikke være vanskeligere å lage seg en ny virtuell server, eller legge til rette for en ny database, enn det er å helle seg et glass vann.

Det innebærer at det meste som har med fysisk utstyr å gjøre, trekkes langt unna brukerne.

I stedet for fysisk lagring, tilbys virtuell lagring. I stedet for fysisk datakraft, tilbys skalerbar virtuell kraft. I stedet for å belastes kostnader til maskineri og lisenser, betaler man for det man bruker. Også tjenestenivå skal være selvbetjent, på et vis som lar brukeren velge i samsvar med forretningsmessige prioriteringer.

VMware mener at denne samlingen av IT-ressurser i logiske enheter ikke betinger noen storstilt utskifting av verken maskin- eller programvare man allerede har. Den nye verden står solid plantet i den gamle. Det er selve utstyret, applikasjonene eller tjenestene som skal endres, men selve forholdet mellom IT og resten av bedriften.

De teknologiske utfordringene er store. En nettskyplattform som tillater flytting av applikasjoner og tjenester fra en privat nettsky til en offentlig nettsky, eller mellom VMware og andre tilbyderes løsninger, er så vidt i emning. VMware lover å arbeide for åpenhet og samspill, i likhet med en stor andel av konkurrentene.

Et tema som har preget tenkingen rundt forholdet mellom IT og sluttbrukere de siste årene, er heller ikke sluttbrukere skal låses til bestemte fysiske apparater. Denne tenkingen ligger til grunn for konseptet «virtuelle arbeidsflater» som i stadig større utstrekning betraktes som en løsning på problemer knyttet til pc-support. Ifølge VMware er målet å sørge for tilgang til data og tjenester uavhengig av hvilket apparat sluttbrukeren tyr til. Økt fleksibilitet på IT-siden skal gi overlegen opplevelse på brukersiden.

På årets VMworld har VMware hittil kommet med tre viktige lanseringer:

  • vCloud Director beskrives som en ny modell for å levere og forbruke infrastrukturtjenester.
  • vShield er en produktfamilie som skal sørge for overlegen sikkerhet i virtuelle miljøer og i nettskyen.
  • vCloud Datacenter Services skal sørge for samspill mellom bedrifters interne nettskyer, og tjenester leverte fra offentlige nettskyer drevet av VMware-partnere som Bluelock, Colt, SingTel, Terremark og Verizon.

vCloud Director er antakelig den mest oppsiktsvekkende av disse lanseringene.

Det dreier seg om en utvidelse til vSphere slik at IT-avdelinger skal kunne tilby ikke bare virtuelle ressurser generelt, men også «virtuelle datasentraler» («virtual data centers» eller VDC). Her skal brukere få tilgang til å betjene seg selv, ikke bare med virtuelle ressurser innen datakraft, nettverk og lagring, men også velge regelverk for drift, tjenestenivåavtaler («service level agreement» eller SLA) og priser.

Foreløpig er det tre nye produkter i vShield-familien, der hensikten er å kunne virtualisere sikkerhetstjenester og randtjenester på samme måte som datakraft, nettverk, lagring og applikasjoner, og slippe agenter, dediserte bokser og skjøre konfigurasjoner. Skal tjenester beveges fritt gjennom nettskyer, må også sikkerheten følge med. De tre nye produktene – vShield Edge, vShield App og vShield Endpoint – skal besørge dette, og tilby alt fra brannmur og VPN til lastbalansering.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.