Tilfeldig at Tele2 er tiltalt

Her er listen over nyhetsgruppene Økokrim mener inneholder barneporno. Det er tilfeldig at vi ikke sprer noen av dem, innrømmer Nextra.

Økokrim har idømt Tele2 en bot på 350.000 kroner for å ha gitt brukere tilgang på News-grupper som har inneholdt blant annet barneporno og dyresex. Men Telenor-datterselskapet Nextra AS, som har 70 prosent av landets hjemmebrukere, undrer seg over boten.
digitoday.no har fått tak i grunnlaget for Økokrim-boten. Dokumentet viser at mange av nyhetsgruppene Tele2 er dømt for å ha spredd, inneholder i utgangspunktet ikke ulovlig innhold. Ina Faye-Lund i Nextra mener at Tele2 kanskje er rammet av at folk bruker News-grupper med uskyldige navn til å spre ulovlig innhold.

Nextra har en egen gruppe ansatte som arbeider med misbruk av Internett, blant annet begrensning av spredning av barneporno. Denne såkalte Abuse-gruppen ledes av Faye-Lund.
Ulovlig?
Tele2 har distribuert følgende news-grupper som alle først har adressen alt.binaries.pictures:
sex, bestiality, bestiality.hamester.duct-tape, bondage.male, bondage, exhibitionism, fetish, armpits, diapers, groupsex, hardcore, spanking, spanking.teen, tasteless, teen.fuck, teen.male, teensex, torture, urine, nospam.multimedia.erotica samt alt.sex.animals, japan.binaries.pictures.
erotica.shota og japan.binaries.pictures.
erotica.loose-socks.
Økokrim har dømt Tele2 for å ha distribuert 23 nyhetsgrupper. Bare noen få av dem har navn som klart signaliserer innhold som er ulovlig i Norge, blant annet nyhetsgruppene "torture" og "alt.sex.animals". Sistnevnte sprer i utgangspunktet bare tekst, ikke bilder. Ingen av nyhetsgruppene har navn som indikerer barneporno. Flere av dem distribuerer porno med voksne mennesker, noe som er ulovlig i Norge, men det er ikke dette Økokrim har fokusert på.

digitoday.no besøkte Nextra, og det viser seg at Telenor-selskapet ikke distribuerer noen av nyhetsgruppene Tele2 er dømt for, men det er nok noe tilfeldig, innrømmer Faye-Lund. Hun mener at flere av de aktuelle nyhetsgruppene i utgangspunktet sprer bilder av helt lovlige aktiviteter.

- En rekke av disse nyhetsgruppene har uskyldige navn og det er det vi sorterer på. Vi har ingen sjanse til å sjekke innholdet på 20.000 nyhetsgrupper og alle de gigabyte med data som strømmer gjennom våre systemer hvert dag, sier hun. Vi sjekker bare grupper med tvilsomme navn, men hva de inneholder kan endre seg over tid - dette går litt i bølger, forklarer hun.I en rekke tilfeller er det dessuten vanskelig eller umulig å avgjøre om innhold er ulovlig, påpeker hun. Nextra distribuerer for eksempel en nyhetsgruppe som heter alt.binaries.pictures.pornstar.jenna jameson. Her ligger det kanskje bilder som kan være ulovlig i følge norsk lov.

- Mye havner i en gråsone på grunn av de strenge lovene om porno med voksne mennesker her i Norge. Materialet som kalles "teen" i USA er bilder primært av voksne mennesker, forteller Faye-Lund.


Les mer om: