Tilfreds med Norge og IPv6

Direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet mener vi er i rute.

Direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet tror bransjen selv vil fikse overgangen fra IPv4 til IPv6, uten vesentlig innblanding fra myndigheten.
Direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet tror bransjen selv vil fikse overgangen fra IPv4 til IPv6, uten vesentlig innblanding fra myndigheten. (Bilde: Post- og Teletilsynet)

Direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet mener vi er i rute.

Direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet har i dag publisert en kommentar på tilsynets nettsted: Vi møtes på IPv6.

Olsen mener den norske ekombransjen er forberedt på overgangen fra IPv4 til IPv6.

PT-direktøren viser blant annet til den siste oversikten fra RIPE, organisasjonen som er ansvarlig for tildeling av IP-adresser i Europa. Den viser at Norge, som i mai ble første land i verden forbi 50 prosent IPv6, nå har nådd en andel på 53,5 prosent ISP-er som har skaffet seg IPv6-adresseblokker.

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge mener vi har liten grunn til å skryte, siden det er så få i landet som faktisk bruker IPv6.

Olsen har denne kommentaren:

Klargjøring av nettet er ikke det samme som faktisk bruk av de nye adressene på Internett. Det er fortsatt lite internettrafikk i Norge og i resten av verden som bruker de nye IPv6-adressene. Dette henger delvis sammen med at det foreløpig er få sluttbrukere som har en IPv6-adresse, og delvis med at det er lite innhold på Internett som faktisk er tilgjengelig via IPv6. Men dette vil endre seg raskt, og poenget er å være forberedt når flommen kommer.

Han legger til:

Som tilsyn for elektronisk kommunikasjon har Post- og teletilsynet stor tiltro til at bransjen selv vil fikse overgangen, uten at vi som myndighet må blande oss vesentlig. Vi jobber for å være tilrettelegger, og gjennom en nasjonal arbeidsgruppe har vi invitert til en aktiv dialog mellom aktørene i bransjen og mellom myndighetene og aktørene. Dette skal bidra til å holde tempoet oppe i forberedelsene, slik at vi virkelig er klare når IPv4-lageret er tomt.

Olsen understreker at små og store internettaktører må jobbe med en klar selskapsstrategi for innføring av IPv6, for ikke å sakke akterut i en verden der «alt er elektronisk».

Til toppen