- Tilgjengelighet er livsviktig for næringslivet

Chris Boorman, europeisk markedssjef i Veritas Software, forteller at det stadig blir viktigere for bedrifter å ha alle data tilgjengelige døgnet rundt.

Chris Boorman, europeisk markedssjef i Veritas Software, forteller at det stadig blir viktigere for bedrifter å ha alle data tilgjengelige døgnet rundt.

Utbredelsen av Internett har gjort det viktigere å ha dataene i en bedrift tilgjengelige til enhver tid. Samtidig lages det stadig mer data fordi datasystemene utnyttes bedre.

- Mens det for fire, fem år siden sjelden var behov for å ha alle dataene i en bedrift tilgjengelige 24 timer i døgnet, er det i dag for mange bedrifter livsviktig. Ikke minst bedrifter som selger tjenester og varer over Internett.

Dette forteller Chris Boorman, Veritas Softwares markedssjef i Europa, til digi.no.

- Er du ikke tilgjengelig på nettet når kunden leter etter noe – det kan være snakk om et bortfall på noen titalls sekunder – går vedkommende et annet sted.

Boorman forteller at tilgjengelighet er viktig for en rekke faktorer som er avgjørende for om en bedrift skal overleve eller ikke. Blant det han nevner, er omsetning, kundetilfredshet og konkurransedyktighet.

- Forskjellige bedrifter setter likevel forskjellige krav til tilgjengeligheten. Men vær klar selv 99 prosent oppetid er svært lang nedetid, sier han.

Oppetid Nedetid
99,9999 31,5 sekunder
99,999 315 sekunder
99,99 52,5 minutter
99,9 8,76 timer
99,0 3,65 døgn

Siden Veritas Software leverer produkter innen lagring er selvsagt Boorman opptatt av løsninger for rask gjenopprettelse av dataene når disse går tapt. Selskapet leverer en rekke forskjellige løsninger til forskjellige Unix-plattformer, Windows NT og NetWare.

Mens på Internett er selvsagt også tilgjengeligheten til nettet avgjørende. Kan Internett-leverandøren bare love 99 prosent oppetid, kan bedriften risikere å tape minst én prosent av omsetningen. Hvor mye penger dette er snakk, varierer selvsagt med hvor stor omsetning bedriften har. Men hvis bedriften omsetter for ti millioner kroner i året, kan det tape 100 000 kroner på at Internett-leverandøren ikke greier å holde bedriftens nettsted tilgjengelig for brukerne mer enn 99 prosent av tiden.

Til toppen