Tilgjengelighet viktigst for de netthandlende

Netthandlere gjør det fordi det er mer tilgjengelig, ikke fordi det er billigere, viser an SIFO-undersøkelse. De som ikke vil handle på nett, viser til sikkerheten.

Netthandlere gjør det fordi det er mer tilgjengelig, ikke fordi det er billigere, viser an SIFO-undersøkelse. De som ikke vil handle på nett, viser til sikkerheten.

Kun én av fem med tilgang til Internett har faktisk handlet på nettet. Det kommer fram i en fersk undersøkelse utført av forsker Anita Borch ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

I alt har 1001 personer over 15 år uttalt seg til SIFO i forbindelse med undersøkelsen, og av disse hadde om lag halvparten tilgang til Internett.

En av slutningene som trekkes i undersøkelsen er at de som handler på nettet, gjør det i liten grad fordi de er opptatt av at produktene er de billigste. Kun 31 prosent av de spurte svarte at det å få billigere produkter var en viktig grunn til å handle på nettet. Hele 60 prosent svarte at økt tilgjengelighet var en viktig grunn.

Det var mulig å oppgi flere grunner.

142 brukere av utvalget har ikke handlet på Internett, men kunne tenke seg å gjøre det. I denne gruppen er det ingen som oppgir at de kunne tenke seg å kjøpe noe av 'ren nysgjerrighet'.

Blant dem som faktisk har handlet på nettet, oppgir kun 10 prosent ren nysgjerrighet som motiv.

233 brukere kunne ikke tenke seg å kjøpe eller bestille produkter på Internett.

Årsakene oppgis til å være først og fremst mistillit til sikkerheten, som 41 prosent oppga som en av de viktigste grunnene. 22 prosent oppgir mistillit til produkt og 19 prosent mistillit til distribusjon. 10 prosent svarer at de ikke har behov for å handle på Internett og 6 prosent er usikker på hvordan det fungerer.

Til toppen