Tillater prøvedrift av UMTS

Post- og teletilsynet (PT) åpner for prøvekonsesjon på neste generasjon mobiltelefoni, Universal Mobile Telecommunication System (UMTS). Fremtidens teleaktører skal få teste ut systemet og prøve ut ulike tjenester.

Post- og teletilsynet (PT) åpner for prøvekonsesjon på neste generasjon mobiltelefoni, Universal Mobile Telecommunication System (UMTS). Fremtidens teleaktører skal få teste ut systemet og prøve ut ulike tjenester.

Post- og teletilsynet anbefaler overfor Samferdselsdepartementet at det åpnes for fire lisensinnehavere på bygging og drift av neste generasjon mobiltelefoni, Universal Mobile Telecommunication System (UMTS). Allerede nå kan interesserte lisensinnehavere søke PT om prøvelisens, som tildeles etter hvert som søknadene kommer inn.

UMTS skal kunne levere opptil 2 Mbit/s kapasitet i tettbygde strøk, når mobilnettene settes i drift, etter planen i 2001/2002.

PT opplyser at prøvekonsesjonen ikke er mer enn det; en prøve. Det blir derfor ikke anledning til å tilby kommersielle tjenester på prøvekonsesjonen. Men selskapene som ønsker slik konsesjon, får anledning til å teste de tjenestene de måtte ønske, i dialog med Post- og teletilsynet.

Dersom det skulle vise seg å bli flere søkere enn det som kan plasseres i ett område, for eksempel Oslo, kan det åpnes for konsesjoner i en annen region, for eksempel Bergen. Det vil derfor neppe bli noe problem med frekvensmangel for prøvekonsesjoner, skriver PT.

Til toppen