Tilliten til Internett sterkt svekket

Virus og spam har rasert nordmenns tillit til Internett, viser en fersk undersøkelse fra Microsoft.

Virus og spam har rasert nordmenns tillit til Internett, viser en fersk undersøkelse fra Microsoft.

En ny undersøkelse utført på oppdrag fra Microsoft Norge, viser at tilliten til internett og e-post er sterkt redusert det siste året. Sammenlignet med for bare ett år siden, har 40 prosent av de spurte svekket tillit til internett og e-post på grunn av virus og spam.

- Det er alvorlig at tilliten til internett og epost svekkes. Dette er fellesgoder som er blitt uunnværlig for svært mange, både på jobb og privat. Nå må alle gode krefter gå sammen om tiltak for å stoppe spammere og virusmakere, sier Birger Steen, administrerende direktør i Microsoft Norge

Undersøkelsen avdekker ikke overraskende en sterk økning i såkalt søppel e-post. 60 prosent av de spurte svarer at de mottar mer spam nå enn for ett år siden.

Undersøkelsen er gjennomført med et landsdekkende representativt utvalg av 10011 personer over 15 år.

Undersøkelsen gir også andre interessante tall, for Microsoft har spurt respondentene om de noen gang har blitt utsatt for virus på sin datamaskin. Hele 20 prosent sier "ja, ofte", mens 35 prosent sier "ja, men sjelden".

21. august gjennomførte samferdselsminister Torild Skogsholm et idémøte hvor bransjen, myndigheter og forbrukerorganisasjonene var invitert til å komme med konkrete forslag til hvordan man kunne bekjempe uønsket e-post. I forbindelse med dette møte la Microsoft Norge frem flere forslag om nytt lovverk og forslag om bransjebrede initiativ for utvikling av anti-spam-teknologi.

- Kanskje det viktigste brukerne og bedriftene kan gjøre selv er å holde sine maskiner oppdatert. Dette kunne ha stoppet de siste virusangrepene, sier informasjonsdirektør i Microsoft Norge, Jannik Lindbæk Jr, til digi.no.

Til toppen