Tillitsvalgte raser mot EDB-sjef

Kvitter seg med dyre norske konsulenter, men oppbemanner i Ukraina og India.

Tillitsvalgte raser mot EDB-sjef

Kvitter seg med dyre norske konsulenter, men oppbemanner i Ukraina og India.

Det var ingen lystige nyheter som i går ble lagt fram under EDBs kvartalpresentasjon.

1 av 2 konsulenter får fyken, resten mindre lønn, var budskapet til Endre Rangnes.

Tallene som IT-kjempen la frem var dårligere enn ventet, tross rekordinngang av kontrakter på fem milliarder kroner. Nå tyr de til sparekniven og skal kutte kostnader på 400 millioner kroner.

EDB-ledelsen forhandler med de tillitsvalgte om en nedbemanning av 100-150 stillinger.

I tillegg skal 350 av de 700 eksterne konsulentene sies opp og konsulenttimene kuttes med 15 prosent.

Tiltaket har provosert EDB-ansatte og hovedtillitsvalgte Eirik Bornø reagerer kraftig på sjefen, skriver Aftenposten.

Det er ingen tvil om at Rangnes strategi er å kvitte seg med dyre nordiske konsulenter. Samtidig oppbemanner han med billige utviklere i Ukraina og India. I dag har IT-giganten rundt 1.550 ansatte. Målet til Rangens er 2000.

Han ønsker at opptil 40 prosent av de ansatte skal være ansatt i disse landene, og det har tatt lengre tid enn han håpet på.

Hovedtillitsvalgte mener nedbemanningen kan være i strid med hovedavtalen. Han har liten sans for at man ansetter flere i lavkostlandene India og Ukraina og samtidig kutter i Norden.

- Vi ble enige med ledelsen senest mandag om at drøftinger om nedbemanninger ikke er påbegynt. Vi finner det derfor merkelig at han nå går ut med dette offentlig. Hvis det er slik det er vedtatt, så vil det i allefall være i strid med hovedavtalen, Bornø i Negotia til Aftenposten.

Endre Rangnes var med på å utforme dagens pensjonsavtale for to år siden. Bornø synes derfor det er underlig at Rangnes i går uttalte at de vil se på nye pensjonsordninger.

I tillegg er det lite å hente på sluttpakker.

- Vår finansielle situasjon nå er ikke slik at vi kan dele ut store sluttpakker, så det blir ikke snakk om mer enn lønn i oppsigelsen, sier Rangnes.

Innen outsourcing er det økt aktivitetsnivå og analysebyrået IDC venter at dette segmentet vil vokse i tiden fremover. Basert på den markedssituasjonen som nå foreligger har EDB iverksatt tiltak som skal redusere kostnadsnivået i alle forretningsområder,
skriver EDB i kvartalsrapporten.

Dermed gjør EDB det samme som de andre store IT-kjempene som IBM, Micorosoft og Accenture og trapper opp tjenesteutsettingen til lavkostland. IBM skal nå ha godt over 100.000 ansatte i Brasil, Russland, India og Kina.

Til toppen