Tilnærmet krise i Motorola

Motorola kom i går ettermiddag med nok et resultatvarsel. Det er ikke mer enn tre måneder siden selskapet sist gang måtte komme med en tilsvarende melding.

Motorola kom i går ettermiddag med nok et resultatvarsel. Det er ikke mer enn tre måneder siden selskapet sist gang måtte komme med en tilsvarende melding.

Selskapet sa i en melding til det amerikanske markedet at inntjeningen i de andre fiskale kvartalet ville ligge godt under markedets forventninger.

Bakgrunnen for den meget dårlige utviklingen i selskapet er fallende salg av halvledere i det asiatiske markedet, såvel som sterkt prispress i brikkemarkedet.

Som en konsekvens av utviklingen vil selskapet redusere antall stillinger med 15.000 det nærmeste året. Det vil bli tatt spesielle avsetninger på 1.95 milliarder dollar til restrukturering av selskapet, kostnadsreduksjoner og konsolidering av produksjonen. Selskapet antyder at de kan komme til å gå med underskudd i inneværende kvartal - før avsetningene.

Amerikanske kommentatorer trekker frem flere faktorer som har gitt selskapet problemer. Det er spesielt eksponeringen i det asiatiske markedet som trekkes frem.

Til toppen