Tilpasser nye hjemme-PC krav

En ny hjemme-PC-løsning fra Norsk Data Senter tilfredsstillere myndighetenes nye krav.

En ny hjemme-PC-løsning fra Norsk Data Senter tilfredsstillere myndighetenes nye krav.

Hjemme-PC-ordningen med en øvre prisgrense på 10 000 kroner betyr døden for ordningen, mener mange i IT-bransjen.

Kampanjesiden reddhjemmepc.no, som frontes av IKT-Norge, hevder de kjemper for de svake, for at de lavtlønte ikke skal skyves ut i den digitale kulden.

Nå presenterer Norsk Data Senter (NDS) en ny hjemme-PC-løsning som tilfredsstiller de nye kravene fra myndighetene og som igjen bidrar til å øke de ansattes kompetanse på IT.

Den nye hjemme-PC-løsningen fra NDS gjør det mulig å bestille bærbare PC-er – med skrivere, garanti og support – som tilfredsstiller de nye reglene.

I tillegg lanseres det en løsning hvor de ansatte kan bestille tilleggsutstyr som plasmaskjermer, videokameraer og digitale kameraer som nettotrekk på lønnen.

Ifølge NDS får de ansatte tilbud om markedsledende IT-produkter til langt lavere priser enn det de får i gjennom individuelle private kjøp.

Store bedrifter med mange ansatte vil oppnå betydelige prisreduksjoner ved dette nye tilbudet som blir lansert i disse dager, mener NDS.

    Les også:

Til toppen