Tilrettelagte CD-er gir sikker intern distribusjon av programvare

Novell ZENWorks har en løsning for sentralisert distribusjon av applikasjoner via CD, slik at bare rette vedkommende kan installere programmene.

Metoden kan brukes i situasjoner der det er upraktisk å fjerndistribuere og fjerninstallere programvare over bedriftens nettverk. Det kan være små avdelinger som deler en ISDN-linje mot nettet, hjemmebrukere, medarbeidere med bærbar PC, og så videre.

- Alt du kan gjøre over nettet kan i prinsippet også gjøres med disse spesielt tilrettelagte CD-ene, forklarer produktansvarlig for Novell ZENWorks i Europa, Martin Buckley. - Jeg har en kunde som nytter denne metoden til å fornye alle bedriftens bærbare hver tredje måned, med alt fra operativsystem og standardapplikasjoner, til bedriftsinterne applikasjoner og personlige tilrettelegginger.

For IT-avdelingen som skal brenne CD-ene, er forberedelsene identisk med det som trengs for sentralisert distribusjon av oppdateringer og nye applikasjoner over nettverket. Man tilrettelegger en egen installasjonsprosedyre for hver bruker eller brukergruppe, og krysser av i et skjema for hvilke applikasjoner vedkommende skal ha, og med hvilke innstillinger.

For brukerne, er installasjonen enklere enn å ta fatt på for eksempel originale CD-er fra Microsoft.

For bedriften er det flere fordeler med denne ordningen, mener Buckley. Man har full kontroll over lisensene gjennom ZENWorks' lisenskontroll, og bevarer full oversikt over hvem som har hva, og med hvilke rettigheter. ZENWorks-CD-ene har dessuten et spesielt format. Applikasjonene kan ikke installeres på maskiner som ikke er spesielt tilrettelagt av bedriften. Den som får Word eller en intern applikasjon på en ZENWorks-CD, vil ikke kunne bruke denne CD-en til å installere disse programmene på en tilfeldig PC. Det innebærer også at om en CD med en følsom intern bedriftsapplikasjon skulle komme på avveie, vil uvedkommende ikke få tilgang til applikasjonen.

- Rettighetene til hver enkelt applikasjon følger også med CD-en, understreker Buckley. - Det betyr at jeg kan lage en CD med en applikasjon der ulike brukere skal ha forskjellige rettigheter, eller med flere applikasjoner hvorav noen bare er beregnet på et lite utvalg personer. Den som får en CD med en applikasjon han ikke har rettigheter til, vil heller ikke kunne installere den, selv når andre applikasjoner på CD-en er tilgjengelige.

Til toppen