Tilretteleggere tjener millioner på Telenor-privatisering

Samferdselsdepartementet og Telenor har valgt Goldman Sachs og DnB Markets som hovedtilretteleggere i forbindelse med børsnoteringen av Telenor. Det kan gi tilretteleggerne inntekter på flere hundre millioner kroner.

Salget av aksjer i Norge vil ha DnB Markets og Christiania Markets som hovedtilretteleggere. Det blir lagt opp til bred deltakelse i det norske aksjesalget, noe som åpner for at selskapet kan bli et folkeaksjeselskap.

Det vil senere bli valgt flere meglerhus internasjonalt og i Norge for å bistå med salget, skriver departementet og Telenor i en pressemelding.

De ledende tilretteleggerne er valgt ut allerede nå, for å gjøre det mulig å gjennomføre en børsnotering i løpet av annet halvår i år, forutsatt Regjeringens og Stortingets godkjennelse samt vurdering av markedsforholdene, heter det videre.

Godtgjørelse blir på 1,50 prosent av transaksjonsprovenyet for tilretteleggingen av transaksjonen. Av dette er 0,15 prosent en bonus som kan bli utbetalt etter en vellykket transaksjon.

Dersom det skal selges aksjer for 50 milliarder kroner betyr dette mulige inntekter for selskapene på 750 millioner kroner.

Lazard er valgt av Telenor som selskapets finansielle rådgiver i forbindelse med børsnoteringsprosessen.

Til toppen