Abonner
JUSS OG SAMFUNN

Tilsyn med nærmere 100 norske kommuner

Datatilsynet har startet det de kaller «et større tilsynsarbeid» med norske kommuners etterlevelse av personvernregelverket.

I neste fase vil Datatilsynet «på bakgrunn av svarene» fra brevkontrollen gjennomføre flere stedlige tilsyn, også hos kommuner som ikke er del av brevkontrollen, varsler Datatilsynet og Line Coll.
I neste fase vil Datatilsynet «på bakgrunn av svarene» fra brevkontrollen gjennomføre flere stedlige tilsyn, også hos kommuner som ikke er del av brevkontrollen, varsler Datatilsynet og Line Coll. Montasje: Digi

Behandlingsprotokollen, sikkerhets-strategien, og retningslinjer for alt fra risikoanalyser, og autentiseringsløsninger til gjenoppretting og sikkerhetskopiering av systemer. Dette er bare noen av punktene Datatilsynet nå krever innsyn i.