Abonner
UNIVERSELL UTFORMING

Tilsyn mener skattemeldingen bryter krav til universell utforming

Skatteetaten etterlever ikke kravene til universell utforming av IKT i skattemeldingen. Bruddene gjør at skatteskjemaet for noen er vanskelig å bruke.

Skatteetaten etterlever ikke kravene til universell utforming av IKT i skattemeldinga, mener tilsyn.
Skatteetaten etterlever ikke kravene til universell utforming av IKT i skattemeldinga, mener tilsyn. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby/NTB

Det mener Tilsynet for universell utforming av IKT. De har testet lesing, utfylling og innlevering av skattemeldinga, og avdekket to avvik.

Tilsynet har funnet feil som gjelder skjemaer og koding og mener at etaten ikke sikrer at skattemeldinga er mulig å bruke for alle.

Kontrollen avdekket brudd på 6 av 19 krav som ble testet. Skatteetaten har fått pålegg om retting, og skal rette avvikene innen 1. mars 2021. Dersom avvikene ikke er rettet innen denne datoen, vil Skatteetaten få tvangsmulkt i form av dagbøter.

Skatteetaten sier de vil gjøre de nødvendige endringene som digitaliseringsdirektoratet har påpekt innen fristen.

– Skatteetaten er svært opptatt av at våre tjenester skal være universelt utformet og tilgjengelig i tråd med regelverket. Skattemeldingen skal kunne leses, fylles inn og leveres av alle innbyggere som har inntekt eller formue, så vi er svært opptatt av at alle skal kunne fylle den ut. Det er viktig at det blir gjennomført slike tilsyn av universell utforming. Det bidrar til at vi stadig får bedre løsninger for alle, sier divisjonsdirektør for brukerdialog i Skatteetaten Marta Johanne Gjengedal.

(©NTB)

Les også