Tilsynet kan tvinge gjennom billigere SMS

Post- og teletilsynet skal "megle" mellom Teletopia og Telenor. Men blir ikke partene enige, kan Willy Jensen (bildet) kutte prisene.

Post- og teletilsynet skal "megle" mellom Teletopia og Telenor. Men blir ikke partene enige, kan Willy Jensen (bildet) kutte prisene.

Robert Hercz (t.v.) og Teletopia har i flere år slåss for å få tilgang til Telenors Mobils nettverk. Han mener at han har krav på tilgang og lover SMS-priser til rundt 50 øre. Etter mange runder, fikk Hercz medhold fra Samferdselsdepartementet.

Les også:

Men vedtaket fra departementet kan vise seg ganske hult, for Telenor og Teletopia har kranglet om prisen siden 1. mars. Ifølge Hercz ville tilbudet han fikk fra Telenor gjøre at en vanlig tekstmelding ville koste seks kroner.

Departementets vedtak sier lite om pris: Tilgangen skal skje til "kostnadsorienterte" priser, noe som betyr at de skal ta hensyn til Telenors investeringer og som vil gir dem en rimelig avkastning.

Teletopia og Telenor har derfor blitt enige om å be Post- og Teletilsynet om å megle. Men ordet megle har her en litt annen betydning enn vanlig.

- Vi kan i motsetning til en del statlige organer pålegge partene en løsning dersom de ikke blir enige, forteller Torstein Olsen, leder for tjenestemarkedavdelingen i tilsynet til digi.no.

Dermed står riset bak speilet for Telenor. Dersom de ikke tilbyr Hercz en løsning han kan leve med, har han intet å tape på å la tilsynet bestemme.

- Hvor og når partene skal møtes er hemmelig, men det første møtet finner sted denne uken. Vi får se hvor lang tid vi trenger. Vi får må se på hvor langt partene har kommet og hvilke spørsmål som gjenstår, forteller Olsen til digi.no.

Til toppen