Tilsynet lemper på krav til IP-telefoni

Post- og teletilsynet har lempet på kravene alle IP-telefoni-selskapene må etterleve, men bare midlertidig.

Post- og teletilsynet har lempet på kravene alle IP-telefoni-selskapene må etterleve, men bare midlertidig.

IP-telefoni-selskapene levde lenge et helt uregulert liv, men i vinter tok Post- og teletilsynet tak i det raskt voksende markedet og påpekte at IP-telefoni må etterleve alle reglene vanlige telefontjenester må følge.

Dette påfører IP-telefoniselskapene ny kostnader, men nå kan de søke om unntak - midlertidig.

For i utgangspunktet på IP-telefoniselskaper kunne tilby sine kunder å ikke få vist frem nummeret sitt hos mottaker. Brukere må også kunne sperre mot utgående samtaler og

viderekobling.

IP-telefoni-selskaper som Telia, Nextgentel, IP24 og andre må nå søke hvis de ønsker å bruke tid på å innføre disse systemene.

Til toppen